Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego15

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 07:00 PM CDT
Syssphinx - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Γένος Syssphinx, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

asiyasheikh

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:56 PM UTC
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

robertgessing

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:47 PM EDT

Τόπος

Gardner, MA, USA (Google, OSM)
Anisota virginiensis - Photo (c) Lori Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Anisota virginiensis, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:14 AM CEST
Hispaniodirphia lemaireiana - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Hispaniodirphia lemaireiana, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:28 PM CEST
Hispaniodirphia plana - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Hispaniodirphia plana, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:27 PM CEST
Hispaniodirphia lemaireiana - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Hispaniodirphia lemaireiana, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

del_altiplano

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:11 PM CEST

Τόπος

Pujili, Équateur (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Cerodirphia cutteri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_fernando

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:06 PM -05

Τόπος

Pujili, Ecuador (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Cerodirphia cutteri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanli

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Private Mercer County location with C. Kubiak, close to Grove City, PA.

Ετικέτες

Furcula borealis - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula borealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:18 PM EDT

Περιγραφή

At mercury vapor light.

Furcula cinerea - Photo (c) nolieschneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula cinerea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:07 PM -05
Furcula scolopendrina - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula scolopendrina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

per-hoffmann-olsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:22 PM CEST
Furcula furcula - Photo (c) nicky-by-nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula furcula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:23 PM EDT
Furcula cinerea - Photo (c) nolieschneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula cinerea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna_sekwa

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 06:49 AM UTC
Adeloneivaia jason - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Adeloneivaia jason, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ana_miranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:43 AM UTC
Saturniini - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Φυλή Saturniini, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyposmocoma

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:53 PM HST
Hippotion rosetta - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Hippotion rosetta, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tonnessen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:43 PM PDT
Proserpinus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Γένος Proserpinus, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nerdbrained

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:34 PM EDT
Furcula borealis - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula borealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jacques-larivee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:21 PM EDT

Τόπος

Chanterie 2 (Google, OSM)
Furcula scolopendrina - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula scolopendrina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:08 PM CDT
Lacosoma chiridota - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Lacosoma chiridota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2015 02:19 AM -02

Τόπος

Cabeça da Anta (Google, OSM)
Bedosiallo - Photo (c) Eva Hedström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Γένος Bedosiallo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pozaricaalnatural

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:05 AM UTC
Molippa rosea - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Molippa rosea, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pozaricaalnatural

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:53 AM UTC
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pozaricaalnatural

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:57 AM UTC
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laura525

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:37 PM EDT

Τόπος

Leland (Google, OSM)
Citheronia sepulcralis - Photo (c) Elissa Malcohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Citheronia sepulcralis, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:14 PM HST
Lacosoma chiridota - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Lacosoma chiridota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_terra_paes

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:12 PM -03

Περιγραφή

Dorso piloso, ausência de linhas escuras e a presença de antena pilosa (fig.1) a distancia, aparentemente, da Adeloneivaia. A dúvida está no limite geográfico que para a Dryocampa é a América do Norte.

Psilopygida walkeri - Photo (c) Pablo H Capovilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Psilopygida walkeri, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:57 PM CEST

Ετικέτες

Furcula furcula - Photo (c) nicky-by-nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Furcula furcula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mitchdero

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:23 AM CEST
Cerura vinula - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Cerura vinula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gediminasumbrasas

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:48 PM EEST

Τόπος

18148, Lietuva (Google, OSM)
Cerura vinula - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rstlaurent: Cerura vinula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20305