Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Dasyatis pastinaca)

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:53 PM -01
Dasyatis - Photo (c) Lara Orselli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Γένος Dasyatis, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Dasyatis pastinaca)

Παρατηρητής

susannespider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 09:30 PM UTC
Trigóna - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Trigóna (Dasyatis pastinaca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Dasyatis pastinaca)

Παρατηρητής

susannespider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 09:45 PM UTC
Dasyatis - Photo (c) Lara Orselli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Γένος Dasyatis, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susannespider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 04:30 PM UTC
Parablennius pilicornis - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Parablennius pilicornis, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susannespider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 02:02 PM UTC
Synodus synodus - Photo (c) Ronny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Synodus synodus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιμοχειλογωβιός (Gobius cruentatus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:44 PM CEST
Αιμοχειλογωβιός - Photo (c) Pierre Rouillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Αιμοχειλογωβιός (Gobius cruentatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjgilbert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:46 PM BST

Περιγραφή

Looks like a painted goby, it is resting on a large sunstar, Crossaster pappossus.

Pomatoschistus pictus - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Pomatoschistus pictus, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 06:57 AM HST
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Belone svetovidovi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexjohnhowe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:02 AM UTC
Holothuria arguinensis - Photo (c) Ana Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Holothuria arguinensis, Ένα μέλος του Ολοθούρια (Γένος Holothuria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enolalarchey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:12 PM CEST

Τόπος

France (Google, OSM)
Γωβιός Μεγαλοκέφαλος - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Γωβιός Μεγαλοκέφαλος (Gobius cobitis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογωβιός (Gobius niger)

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:30 PM -01

Τόπος

Las Palmas, Spanje (Google, OSM)
Μαυρογωβιός - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Μαυρογωβιός (Gobius niger)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογωβιός (Gobius niger)

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:30 PM -01

Τόπος

Las Palmas, Spanje (Google, OSM)
Μαυρογωβιός - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Μαυρογωβιός (Gobius niger)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:06 PM CEST
Palaemon elegans - Photo (c) devastazyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Palaemon elegans, Ένα μέλος του Παλαίμων (Γένος Palaemon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 04:32 PM CEST
Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 05:38 PM CEST
Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:42 PM CEST
Taeniura grabata - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Taeniura grabata, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascal_girard

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:21 PM CEST
Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 02:31 PM CEST

Περιγραφή

10 m depth, temporarily brought to surface

Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 02:37 PM CEST
Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmoser

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:24 PM CEST
Maja crispata - Photo Etrusko25, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Maja crispata, Ένα μέλος του Μαϊίδαι (Οικογένεια Majidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:26 PM CEST
Aplysia depilans - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia depilans, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorg6

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:00 PM UTC
Aplysia dactylomela - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia dactylomela, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:19 PM -01
Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximilianwagner

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2013 02:52 PM UTC
Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximilianwagner

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2013 02:30 PM UTC
Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:25 AM -01
Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

pascal_girard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:59 AM CET

Περιγραφή

Not sure of the ID.

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

pascal_girard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:22 PM CET

Περιγραφή

1-2 cm.
Or young Aplysia punctata?

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flatlands

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:57 PM CEST

Περιγραφή

Low tide, amongst seaweeds

Aplysia punctata - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Aplysia punctata, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγός Της Θάλασσας (Aplysia fasciata)

Παρατηρητής

cuppo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Sicily, IT (Google, OSM)
Λαγός Της Θάλασσας - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rpillon: Λαγός Της Θάλασσας (Aplysia fasciata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19870