Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)

Παρατηρητής

angel1089

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 05:05 ΜΜ CEST
Psammodromus edwarsianus - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Psammodromus edwarsianus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adayjenni

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:49 ΜΜ CEST
Acanthodactylus erythrurus - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Acanthodactylus erythrurus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

luciana57102

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 03:11 ΜΜ CEST
Ταρέντολα - Photo (c) Associação Vita Nativa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Associação Vita Nativa
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielbz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:45 ΠΜ CEST
Acanthodactylus erythrurus - Photo (c) Mário Estevens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mário Estevens
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Acanthodactylus erythrurus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

beatriz_vigalondo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:51 ΠΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaigol

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:41 ΜΜ CEST
Pelodytes punctatus - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Pelodytes punctatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

jost_holtzmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:22 ΠΜ CEST
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 06:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Platycnemis latipes - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Platycnemis latipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javi_pinochin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:27 ΜΜ CEST
Campanula rapunculus - Photo (c) Joost ., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joost .
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Campanula rapunculus, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

javi_pinochin

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:27 ΜΜ CEST
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos-ruiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:38 ΜΜ CEST
Picus sharpei - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Picus sharpei, Ένα μέλος του Πικίδες (Γένος Picus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

marcos-ruiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:07 ΜΜ CEST
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

marcos-ruiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:59 ΜΜ CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:32 ΠΜ EET
Γραμμοτσικνιάς - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:44 ΠΜ EET
Αγκαθοκαλημάνα - Photo (c) cog2022, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:59 ΠΜ EET
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 03:30 ΜΜ EET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοτρύγονο (Spilopelia senegalensis)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 02:13 ΜΜ EET
Φοινικοτρύγονο - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Φοινικοτρύγονο (Spilopelia senegalensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 08:29 ΠΜ EET
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

vlkodlak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 02:46 ΜΜ EET
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) ZTSurvival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ZTSurvival
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hug

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 12:02 ΠΜ SAST
Sympetrum flaveolum - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Sympetrum flaveolum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredoherrero

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:43 ΠΜ CEST

Τόπος

Huesca, España (Google, OSM)
Platycnemis latipes - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Platycnemis latipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroantoniolazaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 09:33 ΠΜ CEST
Platycnemis latipes - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Platycnemis latipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jv_ferrandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:40 ΜΜ CET
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiqi_z

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:24 ΜΜ CEST
Calopteryx xanthostoma - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Calopteryx xanthostoma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyrauw

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:19 ΜΜ CEST
Calopteryx xanthostoma - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Calopteryx xanthostoma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

mansourelkerdany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 03:38 ΜΜ EET
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mansourelkerdany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 03:58 ΜΜ EET

Τόπος

Wadi Sabarah Lodge (Google, OSM)
Egretta gularis schistacea - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Egretta gularis ssp. schistacea, Ένα μέλος του Θαλασσοτσικνιάς (Egretta gularis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοκόρακας (Corvus ruficollis)

Παρατηρητής

mansourelkerdany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 02:02 ΜΜ EET
Ερημοκόρακας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Ερημοκόρακας (Corvus ruficollis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mansourelkerdany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 10:21 ΠΜ EET
Γκριζοκέφαλη Αμμοπέρδικα - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη royalsaurus: Γκριζοκέφαλη Αμμοπέρδικα (Ammoperdix heyi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11548