Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wortcunninapothegary

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:15 ΠΜ PDT
Hesperocyparis sargentii - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Hesperocyparis sargentii, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2011 11:16 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:07 ΜΜ PST
Phacelia imbricata - Photo (c) Chris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Phacelia imbricata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 11:59 ΠΜ PDT
Wyethia angustifolia - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Wyethia angustifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

About 45 plants 0.5m tall. Rhyolitic tuff. Germinated after the 2017 Tubbs Fire

Ceanothus divergens - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Ceanothus divergens, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 01:07 ΜΜ PST
Ceanothus foliosus - Photo (c) Ron Vanderhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Vanderhoff
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Ceanothus foliosus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2015 10:21 ΠΜ PST
Ceanothus cuneatus - Photo (c) Logic McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logic McDaniel
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Ceanothus cuneatus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2013 04:47 ΜΜ PDT
Castilleja wightii - Photo (c) Jennifer Chandler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Chandler
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Castilleja wightii, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013
Amorpha californica napensis - Photo (c) David A. Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Amorpha californica var. napensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 11:11 ΠΜ PDT
Tauschia kelloggii - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Tauschia kelloggii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 10:58 ΠΜ PDT
Hypericum concinnum - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Hypericum concinnum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmhalbur

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:33 ΜΜ PDT
Githopsis specularioides - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Githopsis specularioides, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridley1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 10:47 ΠΜ PDT
Platystemon californicus - Photo (c) dclump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dclump
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Platystemon californicus, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:46 ΠΜ PDT
Calycanthus occidentalis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Calycanthus occidentalis, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:44 ΠΜ PDT
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:39 ΠΜ PDT
Arbutus menziesii - Photo (c) normard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Arbutus menziesii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:47 ΠΜ PDT
Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

along the bank of the Russian River near Duncan's Mills

Physocarpus capitatus - Photo (c) brock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brock
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Physocarpus capitatus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiousgeorge61

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 06:29 ΠΜ PDT
Calochortus vestae - Photo (c) passiflora4, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by passiflora4
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Calochortus vestae, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximize

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:54 ΜΜ PDT
Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aekurtz
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Lonicera involucrata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

californiaflowerchaser

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:34 ΠΜ PDT
Clarkia purpurea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Clarkia purpurea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reader6k

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:01 ΜΜ PDT
Clarkia purpurea - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Clarkia purpurea, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pholroyd

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:02 ΜΜ PDT
Eryngium armatum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Eryngium armatum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwalter

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:50 ΠΜ PDT
Torreya californica - Photo (c) Lynn Hori, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Hori
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Torreya californica, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesocialturtle

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:34 ΜΜ PDT

Τόπος

Bodega Bay, CA, US (Google, OSM)
Eryngium armatum - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Eryngium armatum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwagner1960

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:14 ΜΜ PDT
Erigeron glaucus - Photo (c) alinagoncharova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alinagoncharova
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Erigeron glaucus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makayla-in-the-mountains

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:41 ΜΜ PDT
Sabulina douglasii - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mhays
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Sabulina douglasii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlfrederick

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:18 ΜΜ PDT
Calochortus luteus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Calochortus luteus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su9000

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:28 ΜΜ PDT
Lithophragma heterophyllum - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Lithophragma heterophyllum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevevilter

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:27 ΠΜ PDT
Lupinus arboreus - Photo (c) Tiffa Theden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiffa Theden
Η ταυτότητα του χρήστη rosaleen: Lupinus arboreus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 332