Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjoelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 08:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing in sand, low tide zone

Ahnfeltiopsis linearis - Photo (c) Kevin Stinehart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Stinehart
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Ahnfeltiopsis linearis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremylin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 06:11 ΜΜ PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:42 ΠΜ PDT

Τόπος

CA, US (Google, OSM)
Acmaea mitra - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Acmaea mitra, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:30 ΠΜ PDT
Peltodoris nobilis - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Peltodoris nobilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:14 ΜΜ PDT
Diaulula odonoghuei - Photo (c) Minette Layne-Worthey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Minette Layne-Worthey
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Diaulula odonoghuei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:20 ΠΜ PDT
Henricia leviuscula - Photo (c) Stefanie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefanie
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Henricia leviuscula, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:04 ΠΜ PDT
Nereocystis luetkeana - Photo (c) Kate Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Turner
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Nereocystis luetkeana, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:12 ΠΜ PDT
Pisaster ochraceus - Photo (c) Alex George, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex George
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:34 ΠΜ PDT
Fucus distichus - Photo (c) Steve Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Fucus distichus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:34 ΠΜ PDT

Τόπος

CA, US (Google, OSM)
Katharina tunicata - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Katharina tunicata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:34 ΠΜ PDT
Egregia menziesii - Photo (c) cnguon07, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:59 ΠΜ PDT
Anthopleura elegantissima - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Anthopleura elegantissima, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:58 ΠΜ PDT
Peltodoris nobilis - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Peltodoris nobilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:08 ΠΜ PDT
Diaulula odonoghuei - Photo (c) Minette Layne-Worthey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Minette Layne-Worthey
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Diaulula odonoghuei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:58 ΠΜ PDT
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Steven Calcote, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Calcote
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Cryptochiton stelleri, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:07 ΠΜ PDT
Anthopleura xanthogrammica - Photo (c) Stephen Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Anthopleura xanthogrammica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:47 ΠΜ PDT
Acrosiphonia coalita - Photo (c) Song Hunter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Song Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Acrosiphonia coalita, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjsmith87

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:32 ΠΜ PDT
Strongylocentrotus purpuratus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Strongylocentrotus purpuratus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green_on_green

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:08 ΜΜ PDT
Haliclona cinerea - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Haliclona cinerea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randallrichards

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:05 ΠΜ PDT
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Καλιφόρνιας - Photo (c) Jennifer Digdigan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jennifer Digdigan
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Καλιφόρνιας (Zalophus californianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 09:06 ΠΜ PDT
Tunicata - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Υποσυνομοταξία Tunicata, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:24 ΠΜ PDT
Mazzaella splendens - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Mazzaella splendens, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:25 ΠΜ PDT
Pagurus hirsutiusculus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Pagurus hirsutiusculus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:55 ΠΜ PDT
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Pachygrapsus crassipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:05 ΠΜ PDT
Endocladia muricata - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Endocladia muricata, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudylopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:11 ΠΜ PDT
Flustrellidra corniculata - Photo (c) nemily, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Flustrellidra corniculata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randallrichards

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 08:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Another cool guy

Callianax biplicata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Callianax biplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahulnath

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 10:20 ΜΜ IST
Triatoma - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Γένος Triatoma, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_kordesch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 03:39 ΜΜ PST
Prionitis lanceolata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Prionitis lanceolata, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_kordesch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 03:39 ΜΜ PST

Τόπος

CA, US (Google, OSM)
Pelvetiopsis limitata - Photo (c) Pauline Seales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Seales
Η ταυτότητα του χρήστη rosala: Pelvetiopsis limitata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 131