Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:30 PM IDT
Salvadora persica - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Salvadora persica, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:48 AM IDT
Adansonia digitata - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:43 AM IDT
Adansonia digitata - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:46 AM IDT
Hyphaene compressa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Hyphaene compressa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 05:50 PM IDT
Adansonia digitata - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:42 AM IDT
Hyphaene compressa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Hyphaene compressa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:49 AM IDT
Adansonia digitata - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Adansonia digitata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:07 PM IDT
Θυμελαία Η Δασύτριχη - Photo (c) Alberto Garcia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Θυμελαία Η Δασύτριχη (Thymelaea hirsuta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:10 PM IDT
Acacia salicina - Photo (c) Refugio Loya de Zepeda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Acacia salicina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:06 PM IDT
Ephedra aphylla - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Ephedra aphylla, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:04 PM IDT
Verbascum fruticulosum - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Verbascum fruticulosum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:03 PM IDT
Θυμελαία Η Δασύτριχη - Photo (c) Alberto Garcia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Θυμελαία Η Δασύτριχη (Thymelaea hirsuta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης Dittrichia viscosa

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:34 PM IDT
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:56 PM IDT
Salsola tragus - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Salsola tragus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 06:18 PM IDT
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:43 PM IDT

Τόπος

Acre, Israel (Google, OSM)
Limonium narbonense - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Limonium narbonense, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur_plantae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:22 PM IDT

Τόπος

Acre, Israel (Google, OSM)
Limonium narbonense - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Limonium narbonense, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmtrsav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:31 PM IDT
Fibigia clypeata - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Fibigia clypeata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος Pelecanus onocrotalus

Παρατηρητής

zarmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 03:35 PM IDT
Ροδοπελεκάνος - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι Asparagus aphyllus

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Σπαράγγι - Photo (c) Uriah Resheff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Σπαράγγι (Asparagus aphyllus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Πελαργός Ciconia nigra

Παρατηρητής

dmtrsav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:26 PM IDT
Μαύρος Πελαργός - Photo (c) The Wasp Factory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Μαύρος Πελαργός (Ciconia nigra)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι Accipiter nisus

Παρατηρητής

daniellovesanimals

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:31 PM +03
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοβασιλίτσα Drimia aphylla

Παρατηρητής

reutbpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:43 PM IDT

Τόπος

31, Ani'am (Google, OSM)
Αγιοβασιλίτσα - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Αγιοβασιλίτσα (Drimia aphylla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοβασιλίτσα Drimia aphylla

Παρατηρητής

reutbpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:44 PM IDT

Τόπος

31, Ani'am (Google, OSM)
Αγιοβασιλίτσα - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Αγιοβασιλίτσα (Drimia aphylla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος Sus scrofa

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Αγριόχοιρος - Photo (c) The Wasp Factory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης Dittrichia viscosa

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πίκνομον Η Άκαρνα Picnomon acarna

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Πίκνομον Η Άκαρνα - Photo (c) Konstantinos Barsakis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Πίκνομον Η Άκαρνα (Picnomon acarna)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Echinochloa crus-galli - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Echinochloa crus-galli, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Cuscuta campestris - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Cuscuta campestris, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος Solanum nigrum

Παρατηρητής

yairur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:00 PM UTC

Τόπος

Golan, IL (Google, OSM)
Στύφνος - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ronf: Στύφνος (Solanum nigrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36215