Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:41 ΠΜ EAT
Passiflora miniata × vitifolia - Photo (c) Sharon Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Watson
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Passiflora miniata × vitifolia, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_evankow

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 02:58 ΜΜ EAT
Cyphostemma - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Cyphostemma, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chabwera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 03:20 ΜΜ CAT

Τόπος

Kazungula, Zambia (Google, OSM)
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakari_yao

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:55 ΠΜ WAT

Τόπος

Bassila, Bénin (Google, OSM)
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aissetou

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:20 ΜΜ WAT

Τόπος

Bassila, Bénin (Google, OSM)
Συκή - Photo (c) yongzhe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yongzhe
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary325

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:59 ΜΜ EAT
Gravesia - Photo (c) Guy Eric Onjalalaina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy Eric Onjalalaina
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Gravesia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary325

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 12:34 ΜΜ EAT

Τόπος

Ihosy, Madagascar (Google, OSM)
Acanthaceae - Photo (c) anetteffm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anetteffm
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Οικογένεια Acanthaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:18 ΜΜ EAT
Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 08:50 ΠΜ EAT
Melastomataceae - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Οικογένεια Melastomataceae, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:41 ΠΜ EAT
Παθανθή - Photo (c) Matthew Beziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 10:36 ΠΜ EAT
Oncostemum - Photo (c) Len deBeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len deBeer
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Oncostemum, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissetou

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:08 ΜΜ WAT

Τόπος

Bassila, Bénin (Google, OSM)
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moussountitiwan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 06:46 ΜΜ WAT
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

hua22

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:28 ΜΜ EAT
Αλόη - Photo (c) _3foxes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by _3foxes
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webberj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:28 ΠΜ EAT

Τόπος

Itasy, MG-AV, MG (Google, OSM)
Cyphostemma amplexicaule - Photo (c) Landy Rita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Landy Rita
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Cyphostemma amplexicaule, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:09 ΜΜ EAT
Streptocarpus - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Streptocarpus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 10:27 ΠΜ EAT
Dioscoreales - Photo (c) Thanakit Suparat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thanakit Suparat
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Τάξη Dioscoreales, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguinness

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 11:03 ΠΜ EAT
Ampelocissus obtusata kirkiana - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Ampelocissus obtusata ssp. kirkiana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_naturlisch

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 04:01 ΜΜ WAT

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakari_yao

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 11:58 ΠΜ WAT

Τόπος

Bassila, BJ-DO, BJ (Google, OSM)
Ampelocissus - Photo (c) adel-fridus, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adel-fridus
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Ampelocissus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

aissetou

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:20 ΜΜ WAT

Τόπος

Bassila, Bénin (Google, OSM)
Συκή - Photo (c) yongzhe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by yongzhe
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary325

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Ihosy, Madagascar (Google, OSM)
Koehneria madagascariensis - Photo (c) mario_mairal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by mario_mairal
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Koehneria madagascariensis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary325

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Ihosy, Madagascar (Google, OSM)
Μαλπιγειώδη - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yabiheden

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 07:42 ΠΜ EAT
Clusiaceae - Photo (c) Pedro Quinellato Dantas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pedro Quinellato Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Οικογένεια Clusiaceae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaloffler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:41 ΜΜ SAST
Cyphostemma barbosae - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Cyphostemma barbosae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagasysedges

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 02:40 ΜΜ EAT

Τόπος

Sofia, MG-MA, MG (Google, OSM)
Leea - Photo (c) Cédric de Foucault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cédric de Foucault
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Leea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomentsoa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:28 ΠΜ +03

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)
Cyphostemma - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Γένος Cyphostemma, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaise58

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

Liane Leaves notched at tip

Μαλαχοειδή - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmerveille

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 08:19 ΠΜ +03

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)
Cyphostemma pachypus - Photo (c) MBG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Cyphostemma pachypus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

straclet

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 06:35 ΜΜ EAT
Burseraceae - Photo (c) Ron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη romer: Οικογένεια Burseraceae, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4106