Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:00 ΠΜ MSK
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:12 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:53 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

svetlotus

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:15 ΜΜ MSK
Poecile - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Γένος Poecile, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υφάντρα (Remiz pendulinus)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:11 ΠΜ MSK
Υφάντρα - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Υφάντρα (Remiz pendulinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:16 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:42 ΠΜ MSK
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:50 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:29 ΠΜ MSK
Κότσυφας - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 08:44 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Что-то наподобие куропатки брело вдоль железнодорожного полотна в одиночестве в темноте.

Καμπίσια Πέρδικα - Photo (c) Liam Hutcheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam Hutcheson
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

annaivanovapenza

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:09 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 05:29 ΜΜ MSK
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

daryader

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:43 ΜΜ +04
Οχθοχελίδονο - Photo (c) rupperrt78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:45 ΠΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 09:43 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 11:21 ΠΜ MSK
Σπιτοχελίδονο - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:36 ΠΜ MSK
Δεντροκελάδα - Photo (c) Alejandro Ocampo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejandro Ocampo
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:50 ΠΜ MSK

Περιγραφή

+пеночка-весничка

Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:50 ΠΜ MSK
Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:07 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

svetlotus

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:15 ΜΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Andrew Bazdyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Bazdyrev
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασσοπερίστερο (Columba oenas)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:38 ΜΜ MSK
Φασσοπερίστερο - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Φασσοπερίστερο (Columba oenas)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivansilcenko

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:19 ΜΜ MSK
Κότσυφας - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

irina71anufrieva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:42 ΠΜ MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:21 ΜΜ MSK

Περιγραφή

00:02

Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 05:46 ΜΜ MSK
Σχοινοποταμίδα - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:07 ΠΜ MSK
Κηποτσιροβάκος - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

egor_12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 09:46 ΠΜ MSK
Σταχτάρα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Σταχτάρα (Apus apus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

egor_12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:09 ΠΜ MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

egor_12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:13 ΠΜ MSK
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη romankolesnikov: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3804