Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Ameles spallanzania - Photo (c) Rinaldo R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Ameles spallanzania, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

mikl_nicolas

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Mons, France (Google, OSM)
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

crebassa

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:55 ΜΜ CEST
Saga pedo - Photo (c) Sylvain Gamel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Saga pedo, Ένα μέλος του Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

jocelyn31400

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:20 ΜΜ CET
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelyn31400

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:27 ΜΜ CET
Eristalis - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Γένος Eristalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikl_nicolas

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:26 ΜΜ CEST

Τόπος

Mons, France (Google, OSM)
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)

Παρατηρητής

mikl_nicolas

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 01:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Mons, France (Google, OSM)
Trachusa interrupta - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Trachusa interrupta, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikl_nicolas

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 05:47 ΜΜ CEST

Τόπος

Mons, France (Google, OSM)
Reduvius personatus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Reduvius personatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:55 ΜΜ CEST
Andrena quadrimaculata - Photo (c) Romain BAGHI, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Romain BAGHI
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Andrena quadrimaculata, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

reconquetevegetale

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 02:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fanielacroix

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:34 ΜΜ SAST
Uromenus rugosicollis - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Uromenus rugosicollis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fanielacroix

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:34 ΠΜ SAST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Bibio marci - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Bibio marci, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

georgescouval

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

georgescouval

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 08:21 ΜΜ CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilfridou

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:16 ΜΜ CEST
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

emiliedasse_c1

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 06:05 ΜΜ CEST
Ταρέντολα - Photo (c) Associação Vita Nativa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Associação Vita Nativa
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:36 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Sauveterre, France (Google, OSM)
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

melich31

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 08:15 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

jocelyn31400

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:59 ΜΜ SAST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelyn31400

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 03:26 ΜΜ CET
Notiophilus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Γένος Notiophilus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:22 ΜΜ CEST
Zamenis scalaris - Photo (c) Philippe Geniez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philippe Geniez
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quentindeconchat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 05:19 ΜΜ SAST
Nagusta goedelii - Photo (c) John L. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John L. Richards
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Nagusta goedelii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 03:12 ΜΜ SAST
Chorosoma schillingii - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Chorosoma schillingii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bidaou31

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 08:13 ΠΜ SAST
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitteyssendier

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 03:46 ΜΜ CEST
Henosepilachna argus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Henosepilachna argus, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 01:56 ΜΜ CET
Nagusta goedelii - Photo (c) John L. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John L. Richards
Η ταυτότητα του χρήστη romainbaghi: Nagusta goedelii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 27