Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 07:57 PM PST
Neoptychodes cretatus - Photo (c) canopalma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Neoptychodes cretatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hummingbird70

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:44 PM UTC
Lema - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Lema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calulovenegas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:57 AM CST
Diabrotica biannularis - Photo (c) Francisco Ramírez Palacios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Diabrotica biannularis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paola_andrea1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:28 PM -05

Τόπος

Vereda Helechales (Google, OSM)
Mylaris - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Mylaris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 12:07 AM -03

Τόπος

Maynas, Peru (Google, OSM)
Taphrosoma dohrni - Photo (c) JUAN CARLOS ROJAS MURILLO, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Taphrosoma dohrni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmineolivera

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 11:08 AM CDT

Περιγραφή

Este insecto es brillante y del color oro. Tiene puntos negros y una cara corto. Se mezcla bien con un árbol por su color.

Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rewood1221

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 10:06 AM CDT
Cypherotylus costaricensis - Photo (c) Michelle Monge-Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus costaricensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 12:39 PM CST
Cypherotylus costaricensis - Photo (c) Michelle Monge-Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus costaricensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnica81

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:34 PM UTC
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge779

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 07:01 PM UTC
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moi6ba

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019

Τόπος

Santa María (Google, OSM)
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerarkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 10:40 AM UTC
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlyn3

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 11:48 AM UTC
Cypherotylus costaricensis - Photo (c) Michelle Monge-Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus costaricensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerarkin

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 10:38 AM UTC
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlasala

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 02:14 PM CST
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelvargas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 04:17 PM CDT
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 01:24 PM EDT
Cypherotylus costaricensis - Photo (c) Michelle Monge-Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus costaricensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonsth

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 11:33 AM +06
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 01:00 PM MDT
Cypherotylus elevatus - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus elevatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritaclare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 07:50 PM CDT
Cypherotylus costaricensis - Photo (c) Michelle Monge-Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cypherotylus costaricensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psilidgirl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:12 AM UTC
Faula centralis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Faula centralis, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vquirosv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 09:51 AM UTC
Lema - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Lema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vquirosv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 07:31 AM UTC
Mallodon dasystomus dasystomus - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Mallodon dasystomus ssp. dasystomus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monitoreo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 10:06 AM UTC
Epilachna tredecimnotata - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Epilachna tredecimnotata, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2015 09:30 AM GMT
Calopteron bifasciatum - Photo (c) echame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Calopteron bifasciatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2015 09:30 AM GMT
Calopteron - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Calopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2015 09:30 AM GMT
Calopteron - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Calopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 09:45 AM EST

Ετικέτες

Calopteron bifasciatum - Photo (c) echame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Calopteron bifasciatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia70

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 01:28 PM -05
Calopteron bifasciatum - Photo (c) echame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Calopteron bifasciatum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia70

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 01:28 PM -05
Calopteron - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Calopteron, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 182