Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_cordero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:38 PM CST
Derobrachus longicornis - Photo (c) Seth Ausubel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Ausubel
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Derobrachus longicornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_cordero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:38 PM CST
Derobrachus inaequalis - Photo (c) Cynthia Tercero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cynthia Tercero
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Derobrachus inaequalis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karroyo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:21 PM CST
Leptinotarsa undecimlineata undecimlineata - Photo (c) llimi sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by llimi sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Leptinotarsa undecimlineata ssp. undecimlineata, Ένα μέλος του Λεπτινοτάρσα (Γένος Leptinotarsa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:17 PM CST
Cephaloleia quadrilineata - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Cephaloleia quadrilineata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyperaza

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:44 PM CST
Peridinetus irroratus - Photo (c) Diego Inclan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Diego Inclan
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Peridinetus irroratus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypasc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:37 PM CST

Τόπος

Naranjo, CR-AL, CR (Google, OSM)
Metamasius hemipterus - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Metamasius hemipterus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenlu02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:59 PM CST

Τόπος

Brasil (Google, OSM)
Atractocerus brasiliensis - Photo (c) Julian Alzate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian Alzate
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Atractocerus brasiliensis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikycj04

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:41 AM CST
Heterogomphus mniszechi - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Heterogomphus mniszechi, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guisselle2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:47 PM CST

Τόπος

San Josecito (Google, OSM)
Tomarus sallei - Photo (c) David Vander Pluym, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Vander Pluym
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Tomarus sallei, Ένα μέλος του Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guisselle2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:47 PM CST

Τόπος

San Josecito (Google, OSM)
Tomarus - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Tomarus, Ένα μέλος του Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolffe1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:36 AM CST
Trichonephila clavipes - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto292125

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:47 AM CST
Trichonephila clavipes - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepablocastillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 08:15 AM CST
Macraspis chrysis - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Macraspis chrysis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centroetnobotanicoparaiso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:13 PM CST

Περιγραφή

determinated by escuela biodiversidad cartago

Diseño material educativo/divulgativo
Acompañamiento proyectos

Hammatoderus thoracicus - Photo (c) Karla Lara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karla Lara
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Hammatoderus thoracicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centroetnobotanicoparaiso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:12 PM CST

Περιγραφή

determinated by escuela biodiversidad cartago

Diseño material educativo/divulgativo
Acompañamiento proyectos

Coelosis biloba - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Coelosis biloba, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022
Colobothea distincta - Photo (c) Laura Marcela Vega Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Marcela Vega Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Colobothea distincta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Macrodactylus - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Macrodactylus, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Dichotomius satanas - Photo (c) David Morales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Morales
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Dichotomius satanas, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Cuphotes - Photo (c) jpds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jpds
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Cuphotes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Microctenochira vivida - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Microctenochira vivida, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Notiobia mexicana - Photo (c) Tiger Arkin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiger Arkin
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Notiobia mexicana, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Eumolpini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Φυλή Eumolpini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Metaxyonycha amasia - Photo (c) Roberto Vargas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Vargas
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Metaxyonycha amasia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Faula centralis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Faula centralis, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Exophthalmus jekelianus - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Exophthalmus jekelianus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Macraspis chrysis - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Macraspis chrysis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinamardones

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022
Microctenochira - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Γένος Microctenochira, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:21 AM CST
Pentispa explanata - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Pentispa explanata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:09 AM CST
Stolas isthmica - Photo (c) Isaac Arias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Isaac Arias
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Stolas isthmica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_arias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:18 AM CST
Rhodobaenus nigrofasciatus - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη rolandorc: Rhodobaenus nigrofasciatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 880