Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medicinal_arts

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 04:42 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlaneut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:29 ΠΜ MDT
Petrophytum caespitosum - Photo (c) birder0288, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Petrophytum caespitosum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

googden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 06:44 ΜΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

jacob123456

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 02:10 ΜΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harveyjscott

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:45 ΠΜ MDT
Prunus domestica - Photo (c) fahrenheit_66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by fahrenheit_66
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus domestica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:19 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

hmikesell

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 07:45 ΜΜ MDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annajonena

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 07:43 ΜΜ MDT
Amelanchier utahensis - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Amelanchier utahensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)

Παρατηρητής

gracelewis19

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:54 ΠΜ MDT
Prunus mahaleb - Photo (c) Nicolas Baca Castex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicolas Baca Castex
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus mahaleb, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallie18

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:28 ΠΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livid_serenity

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:19 ΠΜ MDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Олексій
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariahs

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:28 ΠΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

mskyeho

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:28 ΠΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangalore

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 06:36 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricia1741

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:27 ΜΜ MDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Олексій
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercaptain

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:06 ΜΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_walter1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:52 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

rjalexand

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 04:58 ΜΜ MDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco_angie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 09:31 ΠΜ MDT

Τόπος

Provo (Google, OSM)
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

encarpenter

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 05:26 ΜΜ MDT

Τόπος

Alpine (Google, OSM)
Petrophytum caespitosum - Photo (c) birder0288, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Petrophytum caespitosum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco_angie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 10:19 ΠΜ MDT

Τόπος

Provo (Google, OSM)
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica4244

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:53 ΜΜ MDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

jessica4244

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:32 ΜΜ MDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livid_serenity

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 01:08 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariahs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:21 ΜΜ MDT
Rosa woodsii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Rosa woodsii, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

sariahs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:26 ΜΜ MDT
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica4244

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:22 ΜΜ MDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owdegroff

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:17 ΠΜ MDT
Rosa woodsii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Rosa woodsii, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstevenspiker

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:54 ΠΜ MDT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορομηλιά (Prunus cerasifera)

Παρατηρητής

mskyeho

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 08:09 ΜΜ MDT

Τόπος

Mapleton, UT, USA (Google, OSM)
Κορομηλιά - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rojosmojo: Κορομηλιά (Prunus cerasifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26200