Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisalazarf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 08:01 ΜΜ -03
Sarconesia chlorogaster - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Sarconesia chlorogaster, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:09 ΠΜ -03

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Lonchaea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Γένος Lonchaea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 07:07 ΜΜ -03
Oxysarcodexia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Γένος Oxysarcodexia, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:53 ΜΜ -03
Apiophora paulseni - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Apiophora paulseni, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 01:52 ΜΜ -03
Hemipenthes differens - Photo (c) Christofer Olea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christofer Olea
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Hemipenthes differens, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:56 ΜΜ -03
Allograpta exotica - Photo (c) Catherine C. Galley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Catherine C. Galley
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Allograpta exotica, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulises_zc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:47 ΜΜ -03
Sericosoma - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Γένος Sericosoma, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vichepatata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:51 ΜΜ -03
Fazia macquarti - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Fazia macquarti, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davehernandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:32 ΜΜ -03
Austroscaeva occidentalis - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Austroscaeva occidentalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Osca lata

Παρατηρητής

nicoleetheguide

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 01:34 ΜΜ -03
Osca lata - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Osca lata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:15 ΠΜ -03
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 07:44 ΜΜ -03
Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα - Photo (c) Jimmy Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jimmy Parker
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα (Lucilia sericata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 07:45 ΜΜ -03
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:57 ΠΜ -04
Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)
Chiromyzinae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Υποοικογένεια Chiromyzinae, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)
Nonacris chilensis - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Nonacris chilensis, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:28 ΠΜ -03
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hug0m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:21 ΜΜ -03
Obelophorus landbecki - Photo (c) Daniel Stange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Stange
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Obelophorus landbecki, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jotalillo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 05:19 ΜΜ -03
Trichophthalma subaurata - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Trichophthalma subaurata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_jamett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:51 ΠΜ -03
Austroscaeva occidentalis - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Austroscaeva occidentalis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiancaradeuc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:11 ΜΜ -03
Macrocondyla lugubris - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Macrocondyla lugubris, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig_108

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 06:31 ΜΜ -03
Hemipenthes differens - Photo (c) Christofer Olea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christofer Olea
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Hemipenthes differens, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig_108

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 09:58 ΜΜ -03
Stizolestes - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Γένος Stizolestes, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:39 ΜΜ -04
Copestylum scutellatum - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Copestylum scutellatum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Osca lata

Παρατηρητής

craig_108

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:59 ΜΜ -03
Osca lata - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Osca lata, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:09 ΜΜ -03
Chrysanthrax arenarius - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Chrysanthrax arenarius, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:18 ΜΜ -04
Platycheirus fenestrata - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Platycheirus fenestrata, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:23 ΠΜ -03
Rachiptera limbata - Photo (c) Valeria Sabaj Diez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Sabaj Diez
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Rachiptera limbata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conyta_chile

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 11:03 ΠΜ -03
Stizolestes - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Γένος Stizolestes, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caprimulgido

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Lauxaniidae - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη rodrigo_barahona_13: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4387