Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:45 PM EDT
Anaxyrus americanus americanus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Anaxyrus americanus ssp. americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:56 PM EDT

Περιγραφή

About 20 inches long

Pantherophis spiloides - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Pantherophis spiloides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 05:58 PM EST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vewessel

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 09:25 AM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melaniefff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 03:50 PM EST
Poecile carolinensis - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 02:24 PM EST

Περιγραφή

Relic shell found in the clinch river

Epioblasma brevidens - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Epioblasma brevidens, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 03:18 PM EST
Villosa iris - Photo (c) Philippe Blais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Villosa iris, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 09:53 AM EST
Percina evides - Photo (c) Kyran Leeker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Percina evides, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celesterg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 12:42 PM EDT

Περιγραφή

Juvenile

Esox masquinongy - Photo Engbretson, Eric / U.S. Fish and Wildlife Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Esox masquinongy, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 03:35 PM EDT
Argiope trifasciata - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Argiope trifasciata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Lampsilis ovata - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Lampsilis ovata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 04:24 PM EDT
Echinocystis lobata - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Echinocystis lobata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colbyb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 11:07 AM EDT

Τόπος

Saltville, VA, US (Google, OSM)
Epioblasma - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Γένος Epioblasma, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 08:57 PM EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 08:03 PM EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 09:14 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 10:59 AM EDT
Limenitis arthemis - Photo (c) sharonforsyth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Limenitis arthemis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 06:28 PM EDT
Salvelinus fontinalis fontinalis - Photo (c) sfruhan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Salvelinus fontinalis ssp. fontinalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 10:17 PM EDT
Gyrinophilus porphyriticus - Photo (c) bryan-maltais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Gyrinophilus porphyriticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 04:02 PM EDT
Acanthepeira stellata - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Acanthepeira stellata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon yonahlossee - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon yonahlossee, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 12:33 PM EDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Anna N Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:37 PM EDT
Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:59 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:16 PM EDT
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chapmantl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Plethodon glutinosus - Photo (c) bugman83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Plethodon glutinosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dempsbl

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:07 PM EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twicks696

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 01:34 PM EDT
Diadophis punctatus - Photo (c) Joseph Baecher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Baecher
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Diadophis punctatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twicks696

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:58 AM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rodenjw: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49