Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:46 PM CEST

Περιγραφή

Scolitantides orion

Scolitantides orion - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Scolitantides orion, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 01:59 PM CEST
Pyronia tithonus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Pyronia tithonus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 03:36 PM CEST

Περιγραφή

Sympetrum pedemontanum

Sympetrum pedemontanum - Photo (c) stijn-de-win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stijn-de-win
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Sympetrum pedemontanum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:57 PM CEST

Περιγραφή

Coenonympha pamphilus

Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Salvinia natans - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Salvinia natans, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:50 PM CEST

Τόπος

Milano MI, Italia (Google, OSM)
Pyrgus malvoides - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Pyrgus malvoides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamosini

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Oxygastra curtisii - Photo (c) Anxos Romeo Barreiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anxos Romeo Barreiro
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Oxygastra curtisii, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Investito durante la migrazione in una notte di pioggia

Triturus carnifex - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Aglia tau

Παρατηρητής

giuruf

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:45 PM CEST

Τόπος

Agrate Conturbia (Google, OSM)
Aglia tau - Photo (c) pikulik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Aglia tau, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lehelind

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:01 PM CEST
Carabus problematicus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Carabus problematicus, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1

Lampetra zanandreai - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Lampetra zanandreai, Ένα μέλος του Άγναθα (Υπερομοταξία Agnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

1m

Pelobates fuscus - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Pelobates fuscus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:06 PM CEST

Περιγραφή

1

Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniog

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 04:22 PM CEST
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecilio6

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:21 PM CEST
Callophrys rubi - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_chemello

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Siena, Toscana, IT (Google, OSM)
Rhynocoris erythropus - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Rhynocoris erythropus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_chemello

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)
Bombina variegata pachypus - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Bombina variegata ssp. pachypus, Ένα μέλος του Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Issoria lathonia - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Issoria lathonia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 02:07 PM CET
Cicindela campestris - Photo (c) Glenn Costello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Glenn Costello
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Cicindela campestris, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)

Παρατηρητής

claudio_f

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 12:14 PM CET
Σκίλλα Η Δίφυλλη - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Σκίλλα Η Δίφυλλη (Scilla bifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 04:29 PM CET
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Lacerta bilineata - Photo (c) Paolo Refolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paolo Refolo
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Lacerta bilineata, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:56 AM CET

Περιγραφή

2 ovature (1 per vaschetta)

Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 02:21 PM CET

Περιγραφή

2 maschi - foto di Franco Lorenzini

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Alexey Zyryanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Zyryanov
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατώνι (Dama dama)

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 10:23 AM CET

Περιγραφή

6

Πλατώνι - Photo (c) Hedwig.cz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hedwig.cz
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Πλατώνι (Dama dama)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 03:08 PM CET
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Galanthus nivalis, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 09:51 AM CET
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:33 AM CET
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robangutan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 04:54 PM CET

Περιγραφή

circa 350 individui

Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 03:01 PM CET

Τόπος

Galliate (Google, OSM)
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη robertopegolo: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 103