Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willjaremkowright

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:25 AM MDT
Okanagana synodica - Photo (c) leptim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Okanagana synodica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 01:00 PM MST

Περιγραφή

Heard the loud harsh cicada sound from multiple individuals in the area.

Okanagana synodica synodica - Photo (c) Robert L Sanders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Okanagana synodica ssp. synodica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastar451

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 11:34 AM UTC
Megatibicen figuratus - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Megatibicen figuratus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020

Περιγραφή

Low in shrub.

Diceroprocta eugraphica - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Diceroprocta eugraphica, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crseaquist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:24 AM CDT
Diceroprocta texana - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Diceroprocta texana, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crseaquist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 10:32 AM CDT
Diceroprocta texana - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Diceroprocta texana, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgezimmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 04:16 AM HST
Diceroprocta texana - Photo (c) Daria, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Diceroprocta texana, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elibrowning

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 06:32 PM UTC
Megatibicen resh - Photo (c) Linda Gail Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Megatibicen resh, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_guti2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 01:12 PM CDT
Neotibicen lyricen - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 04:10 AM CDT
Neotibicen lyricen lyricen - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen ssp. lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:04 PM HST
Neotibicen auriferus - Photo (c) Bufface, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen auriferus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:48 PM HST
Neotibicen lyricen lyricen - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen ssp. lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:29 PM HST
Neotibicen lyricen lyricen - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen ssp. lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 02:53 PM HST
Neotibicen lyricen lyricen - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen ssp. lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:11 PM HST
Neotibicen lyricen lyricen - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen lyricen ssp. lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willc-t

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 08:10 AM HST

Τόπος

Tom, OK 74740, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

det. Robert L. Sanders 2018
Coll. Robert L. Sanders

Okanagana viridis - Photo (c) Robert L Sanders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Okanagana viridis, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

amarleygrew

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:09 PM UTC
Neocicada hieroglyphica hieroglyphica - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neocicada hieroglyphica ssp. hieroglyphica, Ένα μέλος του Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

revels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 02:47 PM UTC
Neotibicen pruinosus fulvus - Photo (c) William (Bill) Reynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen pruinosus ssp. fulvus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 01:54 PM CDT

Τόπος

Kingston, OK, US (Google, OSM)
Neotibicen pruinosus - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen pruinosus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latjor_wal

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 01:41 PM MDT

Τόπος

Russell, NE, USA (Google, OSM)
Megatibicen tremulus - Photo (c) Will Chatfield-Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Megatibicen tremulus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

capricada

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 08:06 PM EDT
Τζίτζικας - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 09:07 PM CDT
Diceroprocta bequaerti - Photo (c) Robert L Sanders, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Diceroprocta bequaerti, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 10:42 PM CDT
Neotibicen pruinosus - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen pruinosus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdroz105

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:29 AM UTC
Neotibicen robinsonianus - Photo (c) strix_v, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Neotibicen robinsonianus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgritz

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 11:13 AM CDT

Περιγραφή

Very small cicada

Cicadettana - Photo (c) Arturo Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Γένος Cicadettana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa58

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 09:59 AM CDT
Cicadettana kansa - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Cicadettana kansa, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 10:10 PM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 08:44 AM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 09:47 PM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atjelmeland

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 01:08 PM CDT
Cicadettana calliope calliope - Photo (c) billreynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William (Bill) Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη rlsanders: Cicadettana calliope ssp. calliope, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 512