Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 04:14 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Found feeding on young, ornamental white spruce (Picea glauca) and blue spruce (Picea pungens). Also numerous larval skins left on twigs.

Euura alaskensis - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Euura alaskensis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2016 10:12 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Chomp chomp. Larval skins everywhere. This was the only larva I found. The rest must have already dropped to the ground to pupate.

Euura alaskensis - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Euura alaskensis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markolivier

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2009 10:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

feeding on young white spruce

Euura alaskensis - Photo (c) Eric Knopf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Knopf
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Euura alaskensis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 11:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on pine

Diprion similis - Photo (c) Danny O'Shea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny O'Shea
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Diprion similis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caearly893

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 05:07 ΜΜ EDT
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boabernethy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 01:05 ΜΜ EST

Περιγραφή

Length was no more than 4 cm. On Pine (genus Pinus).

Neodiprion - Photo (c) backyardmacrophotos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by backyardmacrophotos
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Γένος Neodiprion, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroctonus

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelby_sutton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 10:26 ΠΜ CST
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aop79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 02:35 ΜΜ CDT
Siricoidea - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Υπεροικογένεια Siricoidea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihuangwen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 01:41 ΜΜ AWST
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaroseixas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 03:17 ΜΜ KST
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

omarjavier48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 08:57 ΠΜ +05

Περιγραφή

4 a 5 mm aprox

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 04:56 ΜΜ HST

Τόπος

香港馬料水 (Google, OSM)
Argidae - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Οικογένεια Argidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

villaespesapaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 05:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Mayo-Rey, Cameroun (Google, OSM)
Μυριάποδα - Photo (c) Jarrod Todd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarrod Todd
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Μυριάποδα (Υποσυνομοταξία Myriapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 06:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Galls on Quercus robur. The tree is cultivated, but the gall wasps are not. 13th Street near Oak, Corvallis, Oregon.

Cynipoidea - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Υπεροικογένεια Cynipoidea, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) honeybee.

Tenthredinoidea - Photo (c) Mauricio Hernández Sánchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Hernández Sánchez
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Υπεροικογένεια Tenthredinoidea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Albany, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) westozpathfinder.
Field Notes - There were 8 of these on the one plant.

Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

familymeegs

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:01 ΠΜ CDT
Cimbicidae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Οικογένεια Cimbicidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny173

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 07:16 ΜΜ EDT
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aelund77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 11:30 ΠΜ EDT
Diprion similis - Photo (c) Danny O'Shea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny O'Shea
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Diprion similis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 02:56 ΜΜ CDT
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven243

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 04:31 ΜΜ +05
Tephritidae - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Οικογένεια Tephritidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

asherprangnell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 03:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Blue caterpillars

Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jastratford

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015

Περιγραφή

Diprion?

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 10:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On young planted longleaf pine.

Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinuspinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Diprion similis - Photo (c) Danny O'Shea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny O'Shea
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Diprion similis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethwoodcock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 12:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A big brute

Siricidae - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Οικογένεια Siricidae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 05:40 ΜΜ KST
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) greg_mccroary.
Field Notes - Sawfly larvae at the base of a gumtree. North facing and sunny spot.

Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη rkbagley: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1366