Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a1virginia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2016 12:17 ΜΜ HST

Περιγραφή

Dwarf Blue - licena enana

Itylos vapa - Photo (c) Jennifer Heron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Heron
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Itylos vapa, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcedo77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2012 12:04 ΜΜ UTC
Itylos vapa - Photo (c) Jennifer Heron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Heron
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Itylos vapa, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 05:23 ΜΜ -03
Colletes bicolor - Photo (c) Quentin Vandemoortele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Quentin Vandemoortele
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Colletes bicolor, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:20 ΠΜ -03
Ligyrus villosus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Ligyrus villosus, Ένα μέλος του Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:42 ΜΜ -03
Oryctomorphus bimaculatus - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Oryctomorphus bimaculatus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:30 ΜΜ -03
Dichroplus - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Dichroplus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:23 ΜΜ -03
Eriopis chilensis - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolf Theodor Borlinghaus
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Eriopis chilensis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:18 ΜΜ -03
Ophion - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Ophion, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:17 ΜΜ -03
Πυραλίδες - Photo (c) Riccardo Molajoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riccardo Molajoli
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:19 ΜΜ -03
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:17 ΜΜ -03
Eupithecia - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Eupithecia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duban_espinoza

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:18 ΜΜ -03
Nomophila distinctalis - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Nomophila distinctalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:14 ΜΜ -03
Eupithecia - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Eupithecia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:24 ΜΜ -03
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 10:13 ΜΜ -03
Orthonama plemyrata - Photo (c) Ernesto Octavio Guzman Tapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernesto Octavio Guzman Tapia
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Orthonama plemyrata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 10:02 ΜΜ -03
Noctuinae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Υποοικογένεια Noctuinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:18 ΜΜ -03
Ophion - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Ophion, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:08 ΜΜ -03
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:19 ΜΜ -03
Blepharocerus - Photo (c) Ricardo Huenuanca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Huenuanca
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Blepharocerus, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:19 ΜΜ -03
Nomophila distinctalis - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Nomophila distinctalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 10:19 ΜΜ -03
Orthonama plemyrata - Photo (c) Ernesto Octavio Guzman Tapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernesto Octavio Guzman Tapia
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Orthonama plemyrata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:15 ΜΜ -03
Πυραλίδες - Photo (c) Riccardo Molajoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riccardo Molajoli
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:15 ΜΜ -03
Eupithecia - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Γένος Eupithecia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 11:16 ΜΜ -03
Nomophila distinctalis - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Nomophila distinctalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_leon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:12 ΜΜ -03
Proteopharmacis valdiviata - Photo (c) Ernesto Octavio Guzman Tapia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernesto Octavio Guzman Tapia
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Proteopharmacis valdiviata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_leon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:10 ΜΜ -03
Ennada pellicata - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Weymann
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Ennada pellicata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 12:04 ΠΜ -03
Psilaspilates venata - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Psilaspilates venata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 11:22 ΜΜ -03
Psilaspilates signistriata - Photo (c) Ulises Balza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises Balza
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Psilaspilates signistriata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buteoventralis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:18 ΜΜ -03
Cyclophora semirosea - Photo (c) valeguzmansalazar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Cyclophora semirosea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_leon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 06:35 ΜΜ -03
Triptiloides laeta - Photo (c) Diego Gutierrez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Gutierrez
Η ταυτότητα του χρήστη rioma_rg: Triptiloides laeta, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 18036