Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camfinn

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:30 ΜΜ NZST
Lunella smaragda - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Lunella smaragda, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexknz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 08:40 ΠΜ NZDT
Hemideina crassidens - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Hemideina crassidens, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:31 ΜΜ NZST
Philesturnus rufusater - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Philesturnus rufusater, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:41 ΜΜ NZST
Prosthemadera novaeseelandiae - Photo (c) Matt Binns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Prosthemadera novaeseelandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:01 ΜΜ NZST
Notiomystis cincta - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Notiomystis cincta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerzy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 01:30 ΜΜ NZDT
Hemideina - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γένος Hemideina, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:57 ΠΜ NZST
Petroica longipes - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Petroica longipes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkerrisk13

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:52 ΠΜ NZST
Todiramphus sanctus vagans - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Todiramphus sanctus ssp. vagans, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022

Περιγραφή

two specimens shown here ... one resting on Dave Holland's leg

this may be a unique "Dunedin" subspecies

Peripatoides novaezealandiae - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Peripatoides novaezealandiae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:21 ΠΜ NZST
Rhipidura fuliginosa placabilis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Rhipidura fuliginosa ssp. placabilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-ao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting on compost heap, looking for snacks

Rhipidura fuliginosa - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Rhipidura fuliginosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renee356

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 07:43 ΜΜ NZDT

Τόπος

Eketāhuna (Google, OSM)
Hemideina - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γένος Hemideina, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:44 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)
Halicarcinus - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γένος Halicarcinus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:52 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)
Evechinus chloroticus - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Evechinus chloroticus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:58 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)
Tripterygiidae - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Οικογένεια Tripterygiidae, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 04:27 ΜΜ NZDT
Octopoda - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Τάξη Octopoda, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:35 ΜΜ NZDT
Evechinus chloroticus - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Evechinus chloroticus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 04:45 ΜΜ NZDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 05:10 ΜΜ NZDT
Centrostephanus rodgersii - Photo (c) Albeer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Albeer
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Centrostephanus rodgersii, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 05:12 ΜΜ NZDT
Octopus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γένος Octopus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeelijah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 05:28 ΜΜ NZDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carina1122

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019
Petroica australis - Photo (c) ryaninnz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Petroica australis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 10:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Male courting a female. Male on the left, female right side. Images show the size difference between the pair.

Prosthemadera novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Prosthemadera novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamjam15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 01:16 ΜΜ +13
Talochlamys zelandiae - Photo (c) Lisa Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lisa Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Talochlamys zelandiae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 10:50 ΠΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

~40cm diameter
~2m depth

Ophiopsammus maculata - Photo (c) Javier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Javier
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Ophiopsammus maculata, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 04:59 ΜΜ NZST
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koraunuischool

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 04:59 ΜΜ NZST
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrysilver

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:01 ΜΜ NZST
Petrolisthes elongatus - Photo (c) William Harland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Harland
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Petrolisthes elongatus, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrysilver

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:03 ΜΜ NZST
Sypharochiton pelliserpentis - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Sypharochiton pelliserpentis, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrysilver

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:06 ΜΜ NZST
Patiriella regularis - Photo (c) Emily Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη rileyrose: Patiriella regularis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 55