Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deroseingv

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 07:49 AM PDT

Περιγραφή

Gold Country Ranch

Lagophylla glandulosa - Photo (c) 2011 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Lagophylla glandulosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyoutdoors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:28 AM PDT
Ribes montigenum - Photo (c) Carol Jacobs-Carre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Ribes montigenum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 11:40 AM PDT
Anarta sierrae - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Anarta sierrae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjlavoie

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 12:09 PM PDT
Xanthoepalpus bicolor - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Xanthoepalpus bicolor, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 09:25 PM PDT
Xanthoepalpus bicolor - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Xanthoepalpus bicolor, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hereinha

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:55 AM PDT
Blera scitula - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Blera scitula, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 02:15 PM MST
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:11 AM PDT
Collinsia torreyi - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Collinsia torreyi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 04:35 PM PDT
Diplacus torreyi - Photo (c) faerthen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Diplacus torreyi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:29 PM PDT
Pyrola picta - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Pyrola picta, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:21 PM PDT
Adenocaulon bicolor - Photo (c) Alex Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Adenocaulon bicolor, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 01:10 PM PDT
Chamaebatia foliolosa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chamaebatia foliolosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgordon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:14 AM PDT

Τόπος

Eugene, OR, US (Google, OSM)
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 02:01 PM PDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinanessa

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbaile

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 02:41 PM PDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meeta

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 12:07 PM MDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwester

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:05 AM PDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenglek

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 12:16 PM PDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramblinchapin

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 01:55 PM MDT
Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingman

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:51 PM PDT

Περιγραφή

We found this guy on our cooler in the car, so it might have hitched a ride from our camp, Lewis Campground on the north side of French Meadow Reservoir.

Chalcophora angulicollis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Chalcophora angulicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsacer

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 02:21 PM PDT
Trichodes ornatus - Photo (c) Bryan @ XplorMor International (Non-Profit), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcam

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 03:54 PM MDT
Trichodes ornatus - Photo (c) Bryan @ XplorMor International (Non-Profit), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_holmes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Trichodes ornatus - Photo (c) Bryan @ XplorMor International (Non-Profit), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwentenney

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 09:36 AM MDT
Trichodes ornatus - Photo (c) Bryan @ XplorMor International (Non-Profit), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhooper

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:59 AM PDT
Trichodes ornatus - Photo (c) Bryan @ XplorMor International (Non-Profit), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Trichodes ornatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minerslettuce

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό
Clematis lasiantha - Photo (c) Teresa Finnern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Clematis lasiantha, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minerslettuce

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Cardamine californica - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Cardamine californica, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minerslettuce

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Synaphaeta guexi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Synaphaeta guexi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katefavetti

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 12:14 PM PDT
Micranthes - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by tomhilton
Η ταυτότητα του χρήστη rickwalks: Γένος Micranthes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 181