Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaluhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:14 PM EDT
Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:43 PM EDT
Centris - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Γένος Centris, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianehb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:05 PM EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianehb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:33 AM EDT
Spiranthes odorata - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Spiranthes odorata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 02:21 PM UTC
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2009
Microchera cupreiceps - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Microchera cupreiceps, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2009
Microchera cupreiceps - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Microchera cupreiceps, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:53 AM UTC
Euonymus americanus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Euonymus americanus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

tstakely

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:34 AM EDT

Περιγραφή

Egret in flight

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

michael124

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:28 AM EDT
Carpinus caroliniana - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Carpinus caroliniana, Ένα μέλος του Καρπίνος (Γένος Carpinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 07:59 AM EDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tstakely

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2016 10:56 AM EDT
Exobasidium symploci - Photo (c) pdltbioblitz2015, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Exobasidium symploci, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 01:40 PM EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roswaldo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Nicaragua (Google, OSM)
Bombus mexicanus - Photo (c) Anita E Shaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Bombus mexicanus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misswilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:33 PM CDT

Περιγραφή

An Agouti with a Squash.
What do you think that means?

Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Peter Nijenhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής (Dasyprocta punctata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2012 10:26 AM CEST
Sobralia amabilis - Photo (c) Jean Carlo Barrantes Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Sobralia amabilis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bthornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:11 PM EDT
Lobelia - Photo (c) poisonivee818, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Γένος Lobelia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaelvilleda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:04 AM UTC
Meliponini - Photo (c) Bernardo Zorrilla Garza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Φυλή Meliponini, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alblueheron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2008
Eulaema polychroma - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Eulaema polychroma, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davgarrigues

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 09:15 AM UTC
Eulaema cingulata - Photo (c) Max McCarthy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Eulaema cingulata, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetruechill

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:09 AM EDT
Amblyscirtes aesculapius - Photo (c) pondhawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Amblyscirtes aesculapius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nialo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:48 AM EDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwlcr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2013 03:30 PM CST
Epidendrum centropetalum - Photo (c) Tom Bentley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Epidendrum centropetalum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:52 AM EDT

Περιγραφή

Hotel El Bosque Monteverde, Puntarenas Province

Inga sierrae - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Inga sierrae, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:00 PM EDT

Περιγραφή

Monteverde Cloud Forest Biological Preserve, Monteverde, Puntarenas Province

Ερυθροδανοειδή - Photo (c) Ellie Garvie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:43 PM EDT

Περιγραφή

Monteverde Cloud Forest Biological Preserve, Monteverde, Puntarenas Province

Viola stipularis - Photo (c) Tigridiopalma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Viola stipularis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

emmakorinne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:37 AM UTC
Centropogon - Photo (c) Cody H., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Γένος Centropogon, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveluell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 04:40 PM EDT

Περιγραφή

Caught by electrofishing in Wednesday Hill Brook with UNH’s Ichthyology class

Salvelinus fontinalis - Photo (c) Marrabbio2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Salvelinus fontinalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennetharaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 05:27 PM UTC
Euglossa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Γένος Euglossa, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

ricardors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:41 AM UTC
Bombus pullatus - Photo (c) zumbio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη richardmonteverdense: Bombus pullatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 12721