Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casita

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:04 ΠΜ EDT
Leucochloridium paradoxum - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Leucochloridium paradoxum, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 01:09 ΜΜ EDT
Leucochloridium paradoxum - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Leucochloridium paradoxum, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Middlesex, VT, USA (Google, OSM)
Accipiter striatus - Photo (c) Troy B, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Troy B
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Accipiter striatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 07:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:16 ΠΜ EDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 03:12 ΠΜ CEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:57 ΠΜ EDT
Καστανόπλευρη Πάρουλα - Photo (c) Weston Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Weston Barker
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 08:01 ΠΜ EDT
Καστανόπλευρη Πάρουλα - Photo (c) Weston Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Weston Barker
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:00 ΠΜ EDT
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Tyrannus tyrannus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Tyrannus tyrannus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:00 ΠΜ EDT
Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 10:07 ΠΜ EDT
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 03:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 03:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2015 10:55 ΠΜ CDT
Tyrannus forficatus - Photo (c) jbpeters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Tyrannus forficatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 07:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 07:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)

Περιγραφή

juveniles

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Middlesex, VT, USA (Google, OSM)
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 09:03 ΠΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 08:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Catharus fuscescens - Photo (c) JoAnne-Russo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Catharus fuscescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Middlesex, VT, USA (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 10:21 ΠΜ EDT
Myiarchus crinitus - Photo (c) Keep a goin', μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Myiarchus crinitus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Elm St Patch (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 06:45 ΠΜ EDT
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:45 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)
Estrilda astrild - Photo (c) Enéas V. Gouvêa Junior, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enéas V. Gouvêa Junior
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Estrilda astrild, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 06:04 ΜΜ NZST
Ninox novaeseelandiae - Photo (c) strewick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by strewick
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Ninox novaeseelandiae, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 07:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodstock, VT, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 10:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodstock, VT, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη richardlitt: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3801