Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 09:18 ΠΜ SAST
Afroaster serrulatus - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Afroaster serrulatus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzama_shozi1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 12:48 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Memorial Park

Hypoxis - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Hypoxis, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandisa_nozulela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 11:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Sherwood

Vangueria - Photo (c) Graeme White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Graeme White
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Vangueria, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύγαλα (Γένος Polygala)

Παρατηρητής

karenpagel67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021
Polygala transvaalensis - Photo (c) lougarou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lougarou
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Polygala transvaalensis, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 08:57 ΠΜ EET
Urochloa - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 傻子
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Urochloa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-hunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2015

Τόπος

clarens (Google, OSM)

Περιγραφή

white flower


Scabiosa columbaria - Photo (c) berthapi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by berthapi2
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Scabiosa columbaria, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:37 ΠΜ SAST
Urochloa trichopus - Photo (c) Grant Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Reed
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Urochloa trichopus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 09:11 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Urochloa trichopus - Photo (c) Grant Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Reed
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Urochloa trichopus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

reliance

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:53 ΜΜ SAST
Cryptolepis oblongifolia - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Cryptolepis oblongifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 07:29 ΠΜ HST
Nidorella anomala - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Nidorella anomala, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 09:42 ΠΜ HST
Hypoxis argentea - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hypoxis argentea, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 09:36 ΠΜ SAST
Hypochaeris albiflora - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hypochaeris albiflora, Ένα μέλος του Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:25 ΠΜ SAST
Vitex zeyheri - Photo (c) Duncan McKenzie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Vitex zeyheri, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 08:07 ΠΜ SAST
Ακανθώδης Ακακία - Photo (c) janet_taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janet_taylor
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Ακανθώδης Ακακία (Vachellia nilotica)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 09:07 ΠΜ SAST

Περιγραφή

not sure if natural or planted. Probably natural.

Sansevieria aethiopica - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Sansevieria aethiopica, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:44 ΜΜ SAST
Rotheca hirsuta - Photo (c) Annerine Venter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annerine Venter
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Rotheca hirsuta, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamwelz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 09:59 ΠΜ SAST
Monsonia angustifolia - Photo (c) Linda Loffler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Loffler
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Monsonia angustifolia, Ένα μέλος του Γερανιοειδή (Οικογένεια Geraniaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgfritz

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013

Τόπος

R532, Sabie (Google, OSM)

Περιγραφή

Gerbera


Ετικέτες

Haplocarpha scaposa - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Haplocarpha scaposa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 08:34 ΠΜ HST
Pygmaeothamnus zeyheri - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Joseph Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Pygmaeothamnus zeyheri, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)

Παρατηρητής

sbusiso2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:53 ΠΜ SAST
Dodonaea viscosa angustifolia - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert Archer
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Dodonaea viscosa ssp. angustifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silindilelanga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Woonderboom nature reserve.This tree can be seen on the entrance

Searsia leptodictya - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Searsia leptodictya, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 08:57 ΠΜ SAST
Acalypha villicaulis - Photo (c) James Hallé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Hallé
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Acalypha villicaulis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:15 ΠΜ SAST
Diospyros lycioides - Photo (c) Henry Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Diospyros lycioides, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:38 ΠΜ SAST
Diospyros lycioides - Photo (c) Henry Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Diospyros lycioides, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:39 ΠΜ SAST

Περιγραφή

These photos refer to the bush in the centre.

Rhoicissus tridentata cuneifolia - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Rhoicissus tridentata ssp. cuneifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:44 ΠΜ SAST
Hypoxis rigidula - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hypoxis rigidula, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:44 ΠΜ SAST
Hypoxis rigidula - Photo (c) Dewald du Plessis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dewald du Plessis
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hypoxis rigidula, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:48 ΠΜ SAST
Ιπομέα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:49 ΠΜ SAST
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacque99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:51 ΠΜ SAST
Ledebouria luteola - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Ledebouria luteola, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11925