Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 11:20 ΠΜ SAST
Sebaea junodii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jimmy Whatmore
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Sebaea junodii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantegen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 10:12 ΠΜ SAST
Diospyros lycioides - Photo (c) Henry Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Diospyros lycioides, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantegen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 10:20 ΠΜ SAST
Aloe marlothii - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Aloe marlothii, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwebber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 11:16 ΠΜ EEST
Grewia flava - Photo (c) gregorfeig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Grewia flava, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:10 ΠΜ SAST
Hermannia floribunda - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hermannia floribunda, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raylantalbot

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:09 ΠΜ SAST
Leucas martinicensis - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Leucas martinicensis, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:34 ΜΜ SAST
Polygala transvaalensis - Photo (c) lougarou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lougarou
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Polygala transvaalensis, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 09:37 ΠΜ SAST

Τόπος

Carletonville (Google, OSM)
Aspidoglossum glabrescens - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Aspidoglossum glabrescens, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:57 ΠΜ SAST
Albuca virens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Albuca virens, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:22 ΠΜ SAST
Albuca setosa - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Albuca setosa, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2013

Περιγραφή

Stoebe vulgaris


Ετικέτες

Seriphium vulgaris - Photo (c) Garth Aiston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Garth Aiston
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Seriphium vulgaris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoschmidtffm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 12:19 ΜΜ CET
Kalanchoe klopperae - Photo (c) Simon Attwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Attwood
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Kalanchoe klopperae, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esther_karimi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:01 ΠΜ UTC
Nidorella hottentotica - Photo (c) Mmetja Kekana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mmetja Kekana
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Nidorella hottentotica, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanne_wanyama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:21 ΠΜ UTC

Περιγραφή

photographs by Jeanne Namanda Wanyama

Melinis - Photo (c) Teale Britstra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Teale Britstra
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Melinis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 10:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

has u-shaped leaves

Chlorophytum cooperi - Photo (c) Alexis Oosthuizen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexis Oosthuizen
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Chlorophytum cooperi, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arista_botha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:09 ΠΜ SAST
Glandularia aristigera - Photo (c) Grant Egen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Egen
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Glandularia aristigera, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 03:20 ΜΜ SAST
Afrocanthium gilfillanii - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Afrocanthium gilfillanii, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 11:07 ΠΜ SAST
Vigna vexillata - Photo (c) swanand kesari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by swanand kesari
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Vigna vexillata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 11:20 ΠΜ SAST
Sebaea - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Sebaea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

jenna_wright

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:55 ΠΜ SAST

Τόπος

Roodepoort, GP, ZA (Google, OSM)
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Haneesh K M
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

thembeka92

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:58 ΠΜ SAST
Hypoestes aristata - Photo (c) Petro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petro
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Hypoestes aristata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grizelda2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:59 ΠΜ SAST
Bidens pilosa - Photo (c) 博甫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 博甫
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Bidens pilosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

thezane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:58 ΠΜ SAST
Dietes flavida - Photo (c) Marilynnaomi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilynnaomi
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Dietes flavida, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kyle_forrest

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:01 ΠΜ SAST
Delosperma - Photo (c) Marie Delport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Delport
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Γένος Delosperma, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:59 ΠΜ SAST
Plectranthus verticillatus - Photo (c) Juan Carlos Fonseca Mata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Juan Carlos Fonseca Mata
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Plectranthus verticillatus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_forrest

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:03 ΠΜ SAST
Dietes grandiflora - Photo (c) Lori Boies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lori Boies
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Dietes grandiflora, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntombzamangomane

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:02 ΠΜ SAST
Dietes grandiflora - Photo (c) Lori Boies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lori Boies
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Dietes grandiflora, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rufaro2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:04 ΠΜ SAST
Schistostephium crataegifolium - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Schistostephium crataegifolium, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grizelda2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:01 ΠΜ SAST
Plectranthus fruticosus - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Plectranthus fruticosus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grizelda2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:02 ΠΜ SAST
Dioscorea dregeana - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη richardgill: Dioscorea dregeana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13864