Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα (Γένος Scilla)

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:11 PM CDT

Περιγραφή

Seen in small patches on the edge of a walking path.
The flowers have 6 deep purple/blue petals that are white at the base and darken towards the edges.

Σκίλλα - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:02 PM CDT

Περιγραφή

Located at the edge of a lagoon in the water.
Extensions out of the soil are 23cm.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:57 PM CDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:09 PM CDT
Zizia aurea - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Zizia aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:27 PM CDT
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:32 PM CDT
Phlox - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Γένος Phlox, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

turtel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:34 PM CDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:37 AM AWST

Περιγραφή

About 30-40cm tall.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:39 AM AWST

Περιγραφή

About 50cm tall

Barbarea - Photo (c) Nelly Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Γένος Barbarea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:42 AM AWST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:44 AM AWST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:47 AM AWST

Περιγραφή

Palm shaped leaves, brownish purple stem.

Βερονίκη - Photo (c) cpfeuillet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:50 AM AWST
Viola - Photo (c) noelpenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:51 AM AWST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 05:53 AM AWST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:00 AM AWST

Περιγραφή

Located at southern side of the eastern shore of the swamp. 3-4m tall

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:02 AM AWST

Περιγραφή

Orange colored feathers on chest. Yellow peak.

Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:06 AM AWST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

heliumii

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 06:08 AM AWST
Anatidae - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Οικογένεια Anatidae, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kferrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 05:24 PM CDT

Περιγραφή

Plant was growing right next to the edge of the water, roughly 2 ft tall. Leaves have one main vein with other, much fainter veins coming off it at an angle. Leaves are long and thin with very slightly jagged edges.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

kferrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 05:25 PM CDT

Περιγραφή

Plant has long and narrow oval leaves with one main vein running through.

Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kferrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 03:39 PM CDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόδι (Bos taurus)

Παρατηρητής

daniel-chalupka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020

Τόπος

Siedlnica (Google, OSM)
Βόδι - Photo (c) DaseinDesign, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Βόδι (Bos taurus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 02:55 PM EDT
Τριδάχτυλος Βραδύποδας - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 01:37 PM EST
Cardamine hirsuta - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ribbit_and_boing: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25