Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonesoupwalter

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 10:58 ΠΜ +04
Boana - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Boana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonesoupwalter

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018

Περιγραφή

Found outside cabaña 3 at El Eden Resort.

Boana appendiculata - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scn14

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 07:53 ΜΜ -05
Boana appendiculata - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scn14

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 11:10 ΠΜ -05
Boana appendiculata - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgar10

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 09:15 ΜΜ -05

Περιγραφή

Juvenile

Boana appendiculata - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjack1203

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 04:51 ΜΜ CDT
Boana appendiculata - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana appendiculata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonesoupwalter

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018

Περιγραφή

Monoecious tree, found close to boarding area, Yanayacu Biological Station

Andesanthus lepidotus - Photo (c) albertoosoriovasquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by albertoosoriovasquez
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Andesanthus lepidotus, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonesoupwalter

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018

Περιγραφή

Armadillo Trail

Caligo - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helio Lourencini
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Caligo, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 10:58 ΠΜ +04
Boana geographica - Photo (c) Mauricio Ocampo Ballivian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Ocampo Ballivian
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Boana geographica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonesoupwalter

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018

Περιγραφή

Tree fern found near boarding area, Yanayacu Biological Station.

Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2018
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgar10

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 11:35 ΠΜ -05

Περιγραφή

Dragonfly?

Erythemis mithroides - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Erythemis mithroides, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:53 ΠΜ CDT
Cephalotes - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Cephalotes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scn14

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 11:00 ΜΜ -05
Erythemis haematogastra - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Erythemis haematogastra, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaby2343

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 09:35 ΠΜ -05
Polydesmida - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

fishy21

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 01:37 ΜΜ CDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaby2343

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 11:25 ΠΜ -05

Τόπος

Sucre, EC-MN, EC (Google, OSM)
Chalcolepidius erythroloma - Photo (c) Erik Burton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Chalcolepidius erythroloma, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:54 ΠΜ CDT
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:54 ΠΜ CDT
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:53 ΠΜ CDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 09:51 ΠΜ CDT
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 10:38 ΜΜ CDT
Tityus - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Tityus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qjd3

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 12:20 ΜΜ CDT
Dysdercus mimulus - Photo (c) Konstantin Grebennikov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Konstantin Grebennikov
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Dysdercus mimulus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgar10

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 08:48 ΠΜ -05

Περιγραφή

Wasp?

Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktmo1492

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 04:11 ΜΜ -05
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktmo1492

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 10:31 ΠΜ -05
Morpho helenor maculata - Photo (c) Geomaira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geomaira
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Morpho helenor ssp. maculata, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgar10

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 03:08 ΜΜ -05

Περιγραφή

Baby turantula

Avicularia - Photo (c) Editima Barbosa da Costa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Editima Barbosa da Costa
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Avicularia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishy21

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 10:10 ΠΜ CDT
Heliconius - Photo (c) Jonathan Slifkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Slifkin
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Γένος Heliconius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

fishy21

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 10:09 ΠΜ CDT
Νυμφαλίδες - Photo (c) Tejas Mehendale, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tejas Mehendale
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishy21

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) Aka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rhabdoviridae: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 129