Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020
Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Atalopedes huron, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Heraclides cresphontes - Photo (c) David Alan Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Alan Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Heraclides cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 08:45 ΠΜ CDT
Heraclides cresphontes - Photo (c) David Alan Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Alan Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Heraclides cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuckwilliamson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Pyrausta inornatalis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Pyrausta inornatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:56 ΜΜ CDT
Hemaris diffinis - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Hemaris diffinis, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016

Τόπος

Dallas, Texas (Google, OSM)

Περιγραφή

Had a wonderful time with a bunch of naturalists and nature photographers in the DFW urban wildlife group.

Hypocritanus fascipennis - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106584015630019574849
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Hypocritanus fascipennis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Hypocritanus fascipennis - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106584015630019574849
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Hypocritanus fascipennis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020
Synchlora aerata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Synchlora aerata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020
Atalopedes campestris - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Νανοσκιουράκι - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 09:53 ΠΜ CDT
Neoscona crucifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 09:24 ΠΜ CDT
Neoscona crucifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Mirko Schoenitz
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 09:24 ΠΜ CDT
Araneidae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Planicephalus flavicosta - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Planicephalus flavicosta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2018
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindylcobb5

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 01:38 ΜΜ CDT
Oenothera suffulta - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Oenothera suffulta, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindylcobb5

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 12:15 ΜΜ CDT
Oenothera suffulta - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Oenothera suffulta, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 07:21 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I think this is a moth. It is huge- I've seen these several times in the same area (I don't know if it's the same one, or several of them), and it is easily bigger than an Eastern Tiger Swallowtail butterfly. This is the first time one has ever actually been still enough to get any kind of photo, and the light was extremely poor, and it was camouflaged so well on the ground that it was nearly impossible to pick out.

Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Parapediasia teterrellus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Parapediasia teterrellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

nymph

Ετικέτες

Hyalymenus tarsatus - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Hyalymenus tarsatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

birdsandbugs27

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 05:36 ΜΜ CDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

rozzychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:53 ΠΜ CDT
Αλεπωσκίουρος - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amynature

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:32 ΜΜ HST
Tyrannus forficatus - Photo (c) Martin Hall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Hall
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Tyrannus forficatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zooga1961

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 06:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

At first glance I thought this was a western king bird, so I turned around and drove back to where I saw it and took some photos. The coloring made it look like a scissor tail fly catcher but this bird does not have a scissor tail

Tyrannus verticalis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Tyrannus verticalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amynature

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 01:32 ΜΜ HST
Tyrannus verticalis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Tyrannus verticalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 07:29 ΠΜ CDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 08:56 ΠΜ CDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 09:04 ΠΜ CDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denver

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:06 ΠΜ CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Wendell Peter Griffith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendell Peter Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη rehb: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 227