Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:59 ΜΜ UTC
Scolia bicincta - Photo (c) Todd Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Norris
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Scolia bicincta, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:52 ΜΜ UTC
Φρύνος - Photo (c) Courtney Hundermark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Courtney Hundermark
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 05:14 ΜΜ UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sialia sialis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 05:49 ΜΜ UTC
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 05:51 ΜΜ UTC
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 12:49 ΜΜ UTC
Melanerpes erythrocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Melanerpes erythrocephalus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 04:46 ΜΜ UTC

Τόπος

Marion, AL, US (Google, OSM)
Conoclinium coelestinum - Photo (c) bioblitz_aggregate_account, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:54 ΜΜ UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:56 ΜΜ UTC
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:59 ΜΜ UTC
Halyomorpha halys - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

greyson10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 05:10 ΜΜ UTC
Halyomorpha halys - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 12:18 ΜΜ HST
Narcissus jonquilla - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Narcissus jonquilla, Ένα μέλος του Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 03:31 ΜΜ HST

Τόπος

Marion, AL, US (Google, OSM)
Leiobunum vittatum - Photo (c) Martha O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martha O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Leiobunum vittatum, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 12:49 ΜΜ HST
Lonicera japonica - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 03:33 ΜΜ EDT
Tradescantia bracteata - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Tradescantia bracteata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 06:11 ΜΜ HST
Plecia nearctica - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Plecia nearctica, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 02:46 ΜΜ -05

Τόπος

Marion, AL, US (Google, OSM)
Leptoglossus phyllopus - Photo (c) John Flannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη redheadvet: Leptoglossus phyllopus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17