Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:21 PM CDT
Marimatha nigrofimbria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Marimatha nigrofimbria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:43 PM CDT
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Atteva aurea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:47 PM CDT
Hypoprepia fucosa - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Hypoprepia fucosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:02 AM CDT
Timandra amaturaria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Timandra amaturaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweet_basil_leaves

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 07:44 PM CDT

Τόπος

Daisy (Google, OSM)
Dasylophia anguina - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Dasylophia anguina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 05:54 PM CDT
Mecaphesa - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Γένος Mecaphesa, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:38 PM CDT
Aethes seriatana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Aethes seriatana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:56 PM CDT

Τόπος

Saxon Park (Google, OSM)
Polyhymno luteostrigella - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Polyhymno luteostrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kategood

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 10:49 PM CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)
Abagrotis alternata - Photo (c) Stefanie Hedrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Abagrotis alternata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 11:16 PM CDT
Pelochrista robinsonana - Photo (c) Diane P. Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Pelochrista robinsonana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morinokoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Diaphania costata - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Diaphania costata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 10:39 PM CDT

Ετικέτες

Dichotomius carolinus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Dichotomius carolinus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

mollymiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 10:56 AM UTC

Περιγραφή

They don’t seem to be eating the leaf or moving much at all.

Πεντατομοειδή - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 11:09 PM CDT
Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Hentzia palmarum, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 10:16 PM CDT
Entylia carinata - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Entylia carinata, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 05:30 PM CDT
Prosapia bicincta - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Prosapia bicincta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Maevia inclemens - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Maevia inclemens, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 06:40 AM CDT
Palpita - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Γένος Palpita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 10:59 AM CDT

Τόπος

Edmond, OK, USA (Google, OSM)
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

_reaganbean

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 11:18 AM CDT
Lonicera sempervirens - Photo (c) Laura Kimberly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rdparker: Lonicera sempervirens, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 20