Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:42 ΠΜ ADT
Onchidella carpenteri - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Onchidella carpenteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 05:42 ΜΜ PDT
Onchidella carpenteri - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Onchidella carpenteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 10:09 ΠΜ PDT
Onchidella carpenteri - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Onchidella carpenteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 10:00 ΠΜ ADT
Onchidella carpenteri - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Onchidella carpenteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 02:35 ΜΜ PDT
Callianax biplicata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Callianax biplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 04:00 ΜΜ UTC
Callianax biplicata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Callianax biplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

willywillycoolguy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 05:45 ΜΜ UTC
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_mckenzie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:14 ΜΜ UTC

Τόπος

568 Beach Drive (Google, OSM)
Rocinela - Photo (c) Adam McKenzie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam McKenzie
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Γένος Rocinela, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileyhudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:22 ΜΜ PDT
Magallana gigas - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:41 ΜΜ PDT
Nucella lima - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Nucella lima, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 03:00 ΜΜ PDT
Magallana gigas - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihuadean

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 07:24 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Lottia persona - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Lottia persona, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmclatchie

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:16 ΠΜ UTC
Nucella lamellosa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Nucella lamellosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmclatchie

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 09:45 ΠΜ UTC
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmclatchie

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:27 ΜΜ UTC
Acmaea mitra - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Acmaea mitra, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 01:20 ΜΜ PST
Diodora aspera - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Diodora aspera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 01:04 ΜΜ PST
Nucella lamellosa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Nucella lamellosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Brady's Beach, Bamfield.

Pagurus hirsutiusculus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Pagurus hirsutiusculus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 11:02 ΠΜ PDT
Littorina sitkana - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Littorina sitkana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 04:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

Belcarra Regional Park, BC, Canada

Ετικέτες

Littorina scutulata - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Littorina scutulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagatzke

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:39 ΜΜ MST
Batillaria attramentaria - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Batillaria attramentaria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 05:59 ΜΜ CDT
Batillaria attramentaria - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Batillaria attramentaria, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_anthony

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:47 ΜΜ PDT
Acmaea mitra - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Acmaea mitra, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 10:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bodega Ridge Provincial Park

Tegula funebralis - Photo (c) crocodoodle1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Tegula funebralis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:42 ΠΜ ADT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Onchidella borealis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kscotton

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 04:26 ΜΜ PDT
Lirabuccinum dirum - Photo (c) aaronbaldwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aaronbaldwin
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Lirabuccinum dirum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angeleen

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 09:26 ΠΜ PDT
Tonicella undocaerulea - Photo (c) aaronbaldwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aaronbaldwin
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Tonicella undocaerulea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmfret

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:44 ΠΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:27 ΜΜ UTC
Lottia digitalis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Lottia digitalis, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:25 ΠΜ PDT
Lottia scutum - Photo (c) rolandwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rolandwirth
Η ταυτότητα του χρήστη rbcm: Lottia scutum, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 90