Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

azdavisfamily

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:36 AM MDT

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishals_Lab
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cpritchett17

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:17 AM EDT
Ummidia - Photo (c) jorozko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Ummidia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quickstep

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:50 PM PDT

Περιγραφή

Wasn’t very big, but seemed larger than average mite. Thought perhaps it could be a tick but it crawled fairly quick.

Erythraeinae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποοικογένεια Erythraeinae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

menagimari

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Trombidioidea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tmtooke

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:09 AM EDT
Ummidia - Photo (c) jorozko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Ummidia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

howarcc

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:02 PM MDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishals_Lab
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

malvarinaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:13 AM UTC
Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabi_mathur

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishals_Lab
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fluffyinca

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:04 PM PDT
Balaustium - Photo (c) Ted Kropiewnicki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

frikkiev

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:36 PM SAST
Trombidioidea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haplodiploid

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 05:17 PM UTC
Erythraeinae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποοικογένεια Erythraeinae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 07:05 PM CDT
Castianeira longipalpa - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Castianeira longipalpa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 08:16 PM CST
Gladicosa pulchra - Photo (c) Sheryl Smith-Rodgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Gladicosa pulchra, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:06 PM CDT
Latrodectus - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Latrodectus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 08:25 AM CDT
Araneus bicentenarius - Photo (c) Glen Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Araneus bicentenarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 10:52 AM CDT
Paraphidippus aurantius - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Paraphidippus aurantius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 02:58 PM CDT
Oxyopes salticus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Oxyopes salticus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 11:34 AM CDT
Micrathena sagittata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Micrathena sagittata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 08:13 PM CDT
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 11:18 AM CST
Araneus marmoreus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Araneus marmoreus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 10:10 AM CDT
Pisaurina dubia - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Pisaurina dubia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simbarrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:56 AM CDT
Ctenus exlineae - Photo (c) Michael Skvarla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Ctenus exlineae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 11:37 AM EDT
Oribatida - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποτάξη Oribatida, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 12:05 PM EDT

Περιγραφή

Male American Dog Tick (Dermacentor variabilis)

Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 12:10 PM EDT

Περιγραφή

Tiny and relatively fast moving. Many individuals observed on the top surface of a stone wall.

Balaustium - Photo (c) Ted Kropiewnicki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 04:16 PM EDT
Bdellidae - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Bdellidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:39 AM EST

Περιγραφή

Approx. 2-3mm

Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:27 PM EDT
Erythraeidae - Photo (c) Andrew Trevor-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Erythraeidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:27 PM EDT
Balaustium - Photo (c) Ted Kropiewnicki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8194