Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:16 ΠΜ CDT
Dinothrombium - Photo (c) Tom Chester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Chester
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:44 ΠΜ PDT
Tanaupodidae - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Tanaupodidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pixiekix

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 05:13 ΜΜ CDT
Trombidioidea - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socroc10

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:21 ΜΜ EDT
Trombidium - Photo (c) jmole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmole
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Trombidium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marmar2601

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 05:14 ΜΜ CDT
Trombidiidae - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Trombidiidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porterb

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:49 ΜΜ EDT
Trombidioidea - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

post-office-hill-reserve

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 04:14 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Post Office Hill Reserve

Allothrombiinae - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποοικογένεια Allothrombiinae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wfdingus

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:20 ΜΜ CDT
Dinothrombium - Photo (c) Tom Chester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Chester
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pharaohant

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 04:09 ΜΜ EDT
Balaustium - Photo (c) 
根本崇正, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On sidewalk

Adamystidae - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Adamystidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevem4560

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 09:55 ΠΜ EEST

Περιγραφή

I have seen similar on a Common Darter dragonfly??

Eutrombidium - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Eutrombidium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wcanderson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 09:57 ΠΜ CDT

Τόπος

McCook, NE, US (Google, OSM)
Sphodros fitchi - Photo (c) Mark Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Parker
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Sphodros fitchi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)
Μεσοστίγματα - Photo (c) Dr. Jessa Thurman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr. Jessa Thurman
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:00 ΜΜ AWST
Erythraeidae - Photo (c) kristobal22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kristobal22
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Erythraeidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16000

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 04:33 ΜΜ +06
Erythraeus - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Erythraeus, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vruno_roman

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 02:39 ΜΜ CEST
Erythraeus - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Erythraeus, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogertinder

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:36 ΠΜ CDT
Sphodros paisano - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David G. Barker
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Sphodros paisano, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Tuckamony Farm (Google, OSM)

Περιγραφή

Balaustium - Photo (c) 
根本崇正, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic_ducarme

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:38 ΜΜ CEST
Balaustium - Photo (c) 
根本崇正, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 08:52 ΜΜ KST
Erythraeidae - Photo (c) kristobal22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kristobal22
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Erythraeidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:27 ΜΜ -03
Tyrrellia - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Tyrrellia, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

microtrombidiid?

Microtrombidiidae - Photo (c) Oscar Dove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Oscar Dove
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Microtrombidiidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhaileywwailey

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:39 ΜΜ CDT
Sphodros fitchi - Photo (c) Mark Parker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Parker
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Sphodros fitchi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 03:20 ΜΜ EDT
Bdellidae - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Bdellidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Balaustium - Photo (c) 
根本崇正, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These mites are symbiotic with the beetles and protect their larvae and food supplies from fly larvae. In return, the beetle carries the mites to new sources of food. The mites feed on fly larvae.

Poecilochirus - Photo (c) mrmacro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mrmacro
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Poecilochirus, Ένα μέλος του Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavenders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Alabaster, AL, USA (Google, OSM)
Sphodros rufipes - Photo (c) wshear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Sphodros rufipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strongbear147

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 03:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found this guy on the trail. Usually I see red bugs like this that are more tiny. But this one was much, much bigger.

Trombidium - Photo (c) jmole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jmole
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Trombidium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbmarchuk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:58 ΜΜ EDT
Balaustium - Photo (c) 
根本崇正, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Balaustium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelfed

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:43 ΠΜ EET
Anystis - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Anystis, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12959