Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2017 08:05 ΠΜ EAT

Τόπος

Rufiji, Tanzania (Google, OSM)
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 12:41 ΜΜ EDT
Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 12:24 ΜΜ EDT
Trombidioidea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Erythraeidae - Photo (c) Andrew Trevor-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Trevor-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Erythraeidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 09:29 ΜΜ EDT
Linopodes - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Linopodes, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On a weevil.

Erythraeidae - Photo (c) Andrew Trevor-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Trevor-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Erythraeidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 04:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Augusta, WV, US (Google, OSM)
Smarididae - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Smarididae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 09:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Augusta, WV, US (Google, OSM)
Anystis - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Anystis, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Augusta, WV, US (Google, OSM)
Microtrombidiidae - Photo (c) Lek Khauv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lek Khauv
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Microtrombidiidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 08:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Augusta, WV, US (Google, OSM)
Μεσοστίγματα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 04:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

About an inch in diameter with its legs spread out. Many seen moving around on exposed rocks. Last 2 photos are of habitat.

Erythraeinae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποοικογένεια Erythraeinae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 03:08 ΜΜ EDT
Calyptostoma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Calyptostoma, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 05:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On the ants.

Μεσοστίγματα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the fly.

Calyptostoma - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Calyptostoma, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:34 ΠΜ EDT
Linopodes - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Linopodes, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:09 ΜΜ EST
Rhagidiidae - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Rhagidiidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 01:40 ΜΜ EST
Erythraeinae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υποοικογένεια Erythraeinae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:31 ΜΜ EST
Tanaupodidae - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Tanaupodidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 01:44 ΜΜ EST
Tanaupodidae - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Tanaupodidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:17 ΜΜ EST
Tanaupodidae - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Tanaupodidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehdia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:45 ΜΜ EDT
Allothrombium - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Allothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023
Trombidioidea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Υπεροικογένεια Trombidioidea, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry216

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Stone Mountain State Park.

Eutrombidium - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Eutrombidium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danyturewild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 04:48 ΜΜ MST
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_omar

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:29 ΜΜ MDT
Dinothrombium - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Dinothrombium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:43 ΠΜ CST
Eupodes - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Eupodes, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The red mites(?) on the surface of a lizard. Lizard observation is https://www.inaturalist.org/observations/151544957

Trombiculidae - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Trombiculidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinnial

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Phlaeothripidae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Phlaeothripidae, Ένα μέλος του Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Labidostommatidae - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Οικογένεια Labidostommatidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_metal_weirdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:10 ΜΜ CDT
Trombidium - Photo (c) rdunlin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rdunlin
Η ταυτότητα του χρήστη rayfisher: Γένος Trombidium, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11798