Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Tonga (Google, OSM)
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitab13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:43 ΠΜ -10
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitab13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 10:36 ΠΜ -10
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2015 09:29 ΠΜ CET

Τόπος

Île des Pins (Google, OSM)
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 01:30 ΜΜ +11
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:14 ΜΜ +11
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadhim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 06:40 ΜΜ NZDT
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadhim

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 06:35 ΜΜ NZST

Τόπος

Nauru, NR (Google, OSM)
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_arnall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 07:20 ΠΜ -10
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 07:16 ΠΜ +13
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeggg

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 10:14 ΠΜ -08

Τόπος

Pitcairn Islands (Google, OSM)
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonpacific

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 05:30 ΜΜ -10
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:29 ΠΜ -10
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:44 ΜΜ -10
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:47 ΠΜ -10
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:22 ΠΜ -10
Pemphis acidula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Pemphis acidula, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkotekawiki

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:05 ΜΜ -10

Τόπος

Cook Islands, CK (Google, OSM)

Περιγραφή

Ngangie

Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:15 ΠΜ -10
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:00 ΜΜ -10
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:33 ΠΜ -10
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 05:46 ΜΜ -10
Gymnothorax meleagris - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Gymnothorax meleagris, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:09 ΠΜ -10

Περιγραφή

Hidden under the rock

Gymnothorax pictus - Photo (c) Franca Wermuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franca Wermuth
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Gymnothorax pictus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkotekawiki

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:06 ΜΜ -10

Τόπος

Cook Islands, CK (Google, OSM)

Περιγραφή

Ngangie
Iron Wood

Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulce_maria28

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 11:57 ΠΜ EST

Περιγραφή

Eudicotiledonea Superrósida, orden Fabales

Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loopy30

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:12 ΜΜ CST
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msualley

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 11:03 ΠΜ AST
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_ismael

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:42 ΠΜ CST
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayseasea

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:08 ΠΜ EDT

Τόπος

Key Biscayne (Google, OSM)
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocetanza

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:09 ΠΜ CST
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

variousobjects

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:37 ΜΜ AST
Suriana maritima - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raphetnature: Suriana maritima, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2860