Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:10 ΠΜ -04
Tachigali - Photo (c) Ricardo Dislich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Dislich
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Tachigali, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:16 ΠΜ -04
Pseudobombax munguba - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Pseudobombax munguba, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:17 ΠΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:05 ΠΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Jacaranda - Photo (c) mauroguanandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Jacaranda, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Paubrasilia echinata - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Quéno
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Paubrasilia echinata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:02 ΠΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Artocarpus altilis - Photo (c) gsta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Artocarpus altilis, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:36 ΠΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Protium - Photo (c) James Ojascastro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Protium, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:38 ΠΜ -04

Τόπος

Maués, BR-AM, BR (Google, OSM)
Protium - Photo (c) James Ojascastro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Protium, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_dinelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 11:53 ΠΜ -04
Cassia ferruginea - Photo (c) Reinaldo Oliveira Elias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Reinaldo Oliveira Elias
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Cassia ferruginea, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1343

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:35 ΠΜ -04
Historis - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Historis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatiburcia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:21 ΜΜ -04
Clusia - Photo (c) Sara Bárrios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Bárrios
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Clusia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatiburcia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:14 ΜΜ -04
Cyperaceae - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Οικογένεια Cyperaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

anatiburcia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:05 ΜΜ -04
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

anatiburcia

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:14 ΜΜ -04
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1563

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 04:29 ΜΜ -04
Buteo nitidus - Photo (c) Clodoaldo Costa Junior, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clodoaldo Costa Junior
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Buteo nitidus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loyse

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 09:41 ΠΜ -04
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

loyse

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 09:32 ΠΜ -04
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2007 11:55 ΜΜ -04
Pseudobombax munguba - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Pseudobombax munguba, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_santos1998

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:35 ΜΜ -04
Amasonia - Photo (c) Guillaume Delaitre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Delaitre
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Amasonia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_marques

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnelson234

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:24 ΠΜ -04
Feigeria - Photo (c) Kristof & Yulia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof & Yulia
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Feigeria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calazans

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:23 ΜΜ -04
Anartia jatrophae - Photo (c) John Rosford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Rosford
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

alleh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:35 ΜΜ -04
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:32 ΠΜ -04

Τόπος

UFAM (Google, OSM)
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:34 ΜΜ -04
Hylidae - Photo (c) Ryan Lynch, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Lynch
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Οικογένεια Hylidae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:49 ΜΜ -04
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:49 ΜΜ -04
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

leticiaperfeto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:44 ΜΜ -04
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:51 ΜΜ -04
Nesticodes - Photo (c) Ronaldo César, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ronaldo César
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Γένος Nesticodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor161

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 06:29 ΠΜ -04
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη raissa_reis: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 56