Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gretchenparadis

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 06:19 PM PDT
Lomatium utriculatum - Photo (c) Todd Ramsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Ramsden
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Lomatium utriculatum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwalter

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 01:07 PM PST
Toxicoscordion fremontii - Photo (c) Chris Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Brown
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Toxicoscordion fremontii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 03:48 PM PST
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiemhansen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:46 AM PST
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woody54

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 04:07 PM PST
Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottcallow

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 05:02 PM PST
Toxicoscordion fremontii - Photo (c) Chris Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Brown
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Toxicoscordion fremontii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchbill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 10:57 AM PST
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 12:50 PM PST
Pholiota velaglutinosa - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Pholiota velaglutinosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:41 AM PST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Niels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niels
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redwoodsgirl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:33 AM UTC
Amanita phalloides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Amanita phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhp14

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 11:30 AM UTC
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:40 PM PDT
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:40 PM PDT
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

brook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 11:57 AM PST
Κοπρίνοψη - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimbo_botanist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:47 AM PST
Bolbitius titubans - Photo (c) Leslie Flint, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

tonyhorwitz002

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 12:45 PM UTC
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwagy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:29 PM PDT
Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

dreamweapon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021

Τόπος

Santa Rosa (Google, OSM)
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Tansley
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

dreamweapon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 11:06 PM PDT
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florallyfixated

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:14 PM PDT
Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό - Photo (c) Dave Gough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό (Clathrus ruber)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:14 PM PDT
Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό - Photo (c) Dave Gough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Κιγκλίδωμα Το Ερυθρό (Clathrus ruber)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamweapon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021

Τόπος

Spencer Ave (Google, OSM)
Lepista nuda - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Lepista nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivymaria

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 02:34 PM PDT
Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Welter
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlindz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018 02:34 PM PST
Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Welter
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twilmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:06 PM PDT
Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Welter
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupe707

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 12:32 PM PST

Περιγραφή

This mushroom was growing on a garden bed on soil

Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Welter
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 01:16 PM PST
Laccaria amethysteo-occidentalis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Laccaria amethysteo-occidentalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woody54

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 04:20 PM UTC
Pholiota velaglutinosa - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Pholiota velaglutinosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woody54

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 10:15 AM UTC
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddb71

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 02:30 PM PST
Amanita vaginata - Photo (c) mazer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mazer
Η ταυτότητα του χρήστη raisd_bywolves: Amanita vaginata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 44