Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroalvaro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:48 PM -03
Drymaeus - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

romarionogueira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:33 PM -03
Χελώνα - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merutsu

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 03:42 PM -03

Τόπος

Lagoinha (Google, OSM)
Strombus pugilis - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Strombus pugilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

everton19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 02:51 PM -03

Τόπος

RPPN Pedra D'Antas (Google, OSM)
Entimus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Entimus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serggio1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:19 PM -03
Veronicellidae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Οικογένεια Veronicellidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlcanhette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 06:12 AM -03

Τόπος

Guaecá (Google, OSM)
Strombus pugilis - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Strombus pugilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 10:50 PM -03
Iphigenia brasiliensis - Photo (c) Juliana Lins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juliana Lins
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Iphigenia brasiliensis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael648

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 05:58 AM -03
Bradybaena similaris - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bela_alejandro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 11:31 AM -03
Hastula cinerea - Photo (c) 

Lardeur A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Hastula cinerea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:24 AM -03
Drymaeus rufolineatus - Photo (c) Ana Carolina da Fonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Carolina da Fonte
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Drymaeus rufolineatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

allfeh

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:14 AM -03
Απλύσια - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionati

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:19 AM -03

Τόπος

Matinhos (Google, OSM)
Temnoconcha galathaea - Photo (c) Pablo Guilherme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Guilherme
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Temnoconcha galathaea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stteodoru

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 07:14 PM -03

Τόπος

UFERSA (Google, OSM)
Pomacea - Photo (c) 
Stijn Ghesquiere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Pomacea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thelettergirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 05:16 PM -03
Bradybaena similaris - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelsneves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 05:35 AM -03
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

brunoluka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:01 PM -03
Drymaeus - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Drymaeus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:30 AM -03
Megalobulimus dryades - Photo (c) leandromoraes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by leandromoraes
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Megalobulimus dryades, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:47 AM -03
Lepas - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Lepas, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:26 PM -03

Περιγραφή

Pássaro marrom próximo ao curral de pedras no Parque Nacional Serra da Canastra

Mimus saturninus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Mimus saturninus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 08:52 AM -03
Onchidella incisa - Photo (c) Vitor Júlio de Castro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vitor Júlio de Castro
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Onchidella incisa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:32 AM -03
Κνιδόζωα - Photo (c) Giorgos Vintzileos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:32 AM -03
Lithopoma tectum - Photo (c) Matthew Bokach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Bokach
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Lithopoma tectum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:54 AM -03
Κνιδόζωα - Photo (c) Giorgos Vintzileos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideoakiyoshi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:52 AM -03
Macrocypraea zebra - Photo (c) Mike Krampf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Krampf
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Macrocypraea zebra, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoornitologia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 02:12 PM -03

Τόπος

Linhares, ES, BR (Google, OSM)
Leiostracus perlucidus - Photo (c) Flávio Mendes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Flávio Mendes
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Leiostracus perlucidus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisfelipe4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:05 AM -03

Τόπος

Valinhos, SP, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Mata secundária

Drymaeus interpunctus - Photo (c) mtwe82, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mtwe82
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Drymaeus interpunctus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattzarrr

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 06:07 PM -03
Petricolaria serrata - Photo (c) Matías Zarucki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matías Zarucki
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Petricolaria serrata, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrozani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:00 PM -03

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Salvator merianae - Photo (c) lrech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by lrech
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση
Tropidurus - Photo (c) Peter Chen 2.0, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Peter Chen 2.0
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Γένος Tropidurus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shmulia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)
Veronicellidae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmrosa: Οικογένεια Veronicellidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7908