Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:34 PM CEST
Helichrysum arenarium - Photo (c) svetlana-bogdanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by svetlana-bogdanovich
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Helichrysum arenarium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:24 PM CEST
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:22 PM CEST
Spergula morisonii - Photo (c) ru_bri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Spergula morisonii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:20 PM CEST
Pilosella officinarum - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pilosella officinarum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:19 PM CEST
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:35 PM CEST
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:58 PM CEST
Veronica sublobata - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Veronica sublobata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:07 PM CEST
Rorippa amphibia - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Rorippa amphibia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:02 PM CEST
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Galanthus nivalis, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:12 PM CEST
Helichrysum arenarium - Photo (c) svetlana-bogdanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by svetlana-bogdanovich
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Helichrysum arenarium, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grzegorz_grzejszczak

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:12 PM CEST
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Typha angustifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Typha angustifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Thelypteris palustris - Photo (c) Michael Kielb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Kielb
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Thelypteris palustris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Viola palustris - Photo (c) Petri 'Kössi' Kuhno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petri 'Kössi' Kuhno
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Viola palustris, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Cladium mariscus - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Cladium mariscus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Viola palustris - Photo (c) Petri 'Kössi' Kuhno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petri 'Kössi' Kuhno
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Viola palustris, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Comarum palustre, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Viola palustris - Photo (c) Petri 'Kössi' Kuhno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petri 'Kössi' Kuhno
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Viola palustris, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Viola palustris - Photo (c) Petri 'Kössi' Kuhno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petri 'Kössi' Kuhno
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Viola palustris, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Eriophorum angustifolium - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Eriophorum angustifolium, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Cladium mariscus - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Cladium mariscus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Cladium mariscus - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Cladium mariscus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Cladium mariscus - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Cladium mariscus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Nuphar lutea - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Nuphar lutea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Cladium mariscus - Photo (c) Don Filipiak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don Filipiak
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Cladium mariscus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Σκλήθρο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 73858