Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcstanze

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:48 ΜΜ CDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenrbon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Anemonoides lancifolia - Photo (c) Hailee G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailee G.
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides lancifolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

briannastewart

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:59 ΜΜ CDT

Τόπος

Stilwell (Google, OSM)
Sanicula canadensis - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Sanicula canadensis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreykingfisher

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 04:58 ΜΜ EDT
Anemonoides nemorosa - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides nemorosa, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steppesun

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:02 ΜΜ MDT
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:43 ΠΜ EDT
Hepatica americana - Photo (c) Yianni Laskaris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yianni Laskaris
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica americana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologyben

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:25 ΠΜ EDT
Anemonoides lancifolia - Photo (c) Hailee G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailee G.
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides lancifolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reedlewko

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:49 ΜΜ CST
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holyegg

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Randolph, MN, US (Google, OSM)
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmillerhere

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:32 ΜΜ EDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_shrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 04:18 ΜΜ CDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scmayo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:08 ΜΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzfaceplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellekc

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:05 ΠΜ EDT
Anemonoides lancifolia - Photo (c) Hailee G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailee G.
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides lancifolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaine468

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:49 ΠΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcassel

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Pottstown (Google, OSM)
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennjerlee

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:13 ΜΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeheiple

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:49 ΜΜ CDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly457

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:31 ΠΜ MDT
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela_narvaez

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:35 ΜΜ MDT
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_bryant

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 07:17 ΠΜ MDT
Pulsatilla nuttalliana - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Pulsatilla nuttalliana, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:48 ΠΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starrystarryjill

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 12:57 ΜΜ EDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)

Παρατηρητής

mccallm

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:48 ΜΜ EDT
Anemonoides blanda - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides blanda, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandra_mariani

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:30 ΜΜ EDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taharms48

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:14 ΜΜ CDT
Anemone berlandieri - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemone berlandieri, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina98866

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 06:26 ΜΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mastersbm

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:56 ΜΜ EDT
Hepatica acutiloba - Photo (c) jillolinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jillolinger
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegal64

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:33 ΠΜ EDT
Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericyarham

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Cleveland Heights (Google, OSM)
Anemonoides blanda - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη radoslawpuchalka: Anemonoides blanda, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 123016