Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

covillbirdy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 03:17 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Stephanie found this little guy on the Sunset strip climbing wall! Such a cool find!

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

monics

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:31 ΠΜ MDT
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monics

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:04 ΜΜ MDT
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfgaskin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 11:19 ΠΜ MST

Περιγραφή

indoors on Christmas tree cut from this location.

Adelges cooleyi - Photo (c) Matthias Buck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthias Buck
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Adelges cooleyi, Ένα μέλος του Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 07:08 ΠΜ MDT
Pinus albicaulis - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Pinus albicaulis, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:31 ΠΜ MDT
Oenothera cespitosa - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Oenothera cespitosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:42 ΠΜ MDT
Yucca glauca - Photo (c) amkatros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Yucca glauca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:51 ΠΜ MDT
Silene menziesii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Silene menziesii, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:48 ΠΜ MDT
Rosa acicularis - Photo (c) Игорь Поспелов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Поспелов
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Rosa acicularis, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 07:07 ΜΜ MDT
Gaillardia aristata - Photo (c) Elise Chantal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elise Chantal
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Gaillardia aristata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 06:42 ΜΜ MDT
Gaillardia aristata - Photo (c) Elise Chantal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elise Chantal
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Gaillardia aristata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:41 ΠΜ MDT
Abies lasiocarpa - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Abies lasiocarpa, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:05 ΠΜ MDT
Poecile hudsonicus - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Poecile hudsonicus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:34 ΠΜ MDT
Polioptila caerulea - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Polioptila caerulea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:11 ΠΜ MDT
Sphaeralcea coccinea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Sphaeralcea coccinea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:52 ΠΜ MDT
Allium brevistylum - Photo (c) kilted_caper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Allium brevistylum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:47 ΜΜ MDT
Χιονολαγός - Photo (c) Jessica, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Χιονολαγός (Lepus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:42 ΜΜ MDT
Platanthera dilatata - Photo (c) Jenifer Shapland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenifer Shapland
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Platanthera dilatata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)

Παρατηρητής

w_mark_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 04:32 ΜΜ MDT
Γρύλοι Μορμόνοι - Photo (c) Jesse Varner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Γρύλοι Μορμόνοι (Anabrus simplex)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

christian23671

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 12:00 ΜΜ MST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtdenizen

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:27 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Came to blacklight.

Antepirrhoe fasciata - Photo (c) Jeremy deWaard. University of British Columbia., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Antepirrhoe fasciata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

plantmentee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

sheilakay

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019
Γκρίζα Μαρμότα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

mrhess2

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2010 01:35 ΜΜ EDT
Γκρίζα Μαρμότα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)

Παρατηρητής

mattheilman

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:08 ΠΜ MDT
Γκρίζα Μαρμότα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Γκρίζα Μαρμότα (Marmota caligata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsemmelroth

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 04:09 ΜΜ MDT
Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά (Marmota flaviventris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)

Παρατηρητής

atdahl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2015 09:34 ΠΜ MDT
Κίτρινο Σκιουράκι - Photo (c) Rand Rudland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rand Rudland
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

filee14

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:46 ΠΜ MDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Hislop
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

filee14

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:46 ΠΜ MDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Hislop
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 07:56 ΠΜ MDT
Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη raddice: Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά (Marmota flaviventris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 488