Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidoutomuro

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burls

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_busato

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pefa17

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottdet

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmatheny

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:35 ΜΜ PDT
Pinus albicaulis - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Pinus albicaulis, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfishing

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:12 ΠΜ MDT
Pinus albicaulis - Photo (c) T. Abe Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by T. Abe Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Pinus albicaulis, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 01:09 ΜΜ EST
Crocus tommasinianus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Crocus tommasinianus, Ένα μέλος του Κρόκος (Γένος Crocus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 12:27 ΜΜ EST
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendra_scheideman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

There are two individuals of the same species in the tree. The one is sunbathing.

Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendra_scheideman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:18 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 05:54 ΜΜ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Clematis terniflora, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike8203

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 06:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Oak Ridge (Google, OSM)
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke528

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 05:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Pittsburgh (Google, OSM)
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spenner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 11:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Shaker Village of Pleasant Hill.

Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexparry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 01:53 ΜΜ EDT
Monarda punctata - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Monarda punctata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Gibsonia, PA, US (Google, OSM)
Vernonia gigantea - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Vernonia gigantea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Gibsonia, PA, US (Google, OSM)
Lobelia inflata - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Lobelia inflata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalea_gregoris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:28 ΜΜ EDT
Colubrinae - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Υποοικογένεια Colubrinae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destinyannk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:21 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:48 ΜΜ EDT
Oxalis stricta - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Oxalis stricta, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:57 ΜΜ EDT
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Zachary, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zachary
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:04 ΜΜ EDT
Rudbeckia triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Rudbeckia triloba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:04 ΜΜ EDT
Pycnanthemum virginianum - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Pycnanthemum virginianum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:01 ΜΜ EDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Coppicewalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Coppicewalker
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmamas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:08 ΜΜ EDT
Calystegia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannaostli

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 05:15 ΜΜ CDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathmen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 07:58 ΠΜ EDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidoutomuro

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:06 ΜΜ EDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachllo142: Monarda fistulosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 900