Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 10:24 PM +11
Stenopodainae - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Υποοικογένεια Stenopodainae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:41 PM EDT
Pygolampis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:18 AM UTC
Pygolampis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:19 PM IST
Duriocoris - Photo (c) Hopeland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Duriocoris, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:49 PM AEST
Sastrapada - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Sastrapada, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wai2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:02 AM HKT
Sastrapada robustoides - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Sastrapada robustoides, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:50 PM +08
Pygolampis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudocydonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)
Urochela quadrinotata - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Urochela quadrinotata, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_jiaranaisakul

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 08:40 AM +07
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swallowtail73

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015 12:51 PM JST
Leptocorisa chinensis - Photo (c) sterling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Leptocorisa chinensis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhugallindsay

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 03:13 PM JST
Megacopta punctatissima - Photo (c) urasimaru, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Megacopta punctatissima, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2015 01:32 PM JST
Anthocoris japonicus - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Anthocoris japonicus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daichy0913

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 09:09 AM JST
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:00 PM JST
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivavui

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:37 PM +13
Serendiba staliana - Photo (c) 太田 春雄, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Serendiba staliana, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i164

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021
Eurydema gebleri rugosa - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Eurydema gebleri ssp. rugosa, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shunnosuke

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:08 PM JST
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akiko_kobayashi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:03 PM JST
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhugallindsay

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:51 AM JST
Haematoloecha nigrorufa - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Haematoloecha nigrorufa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:58 PM JST
Eurydema gebleri rugosa - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Eurydema gebleri ssp. rugosa, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnaturalistas

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:47 PM JST
Alcimocoris japonensis - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Alcimocoris japonensis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 03:00 PM JST
Leptocorisa chinensis - Photo (c) sterling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Leptocorisa chinensis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2015 04:32 PM JST
Riptortus pedestris - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Riptortus pedestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:55 AM UTC
Harpocera orientalis - Photo (c) 登坂久雄, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Harpocera orientalis, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivavui

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:13 PM +13
Tinginotum perlatum - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Tinginotum perlatum, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:20 PM UTC

Τόπος

大戸緑地 (Google, OSM)
Malcus japonicus - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Malcus japonicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermefal7

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:34 PM JST

Τόπος

Minato City (Google, OSM)
Plautia - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Plautia, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermefal7

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:34 PM JST

Τόπος

Minato City (Google, OSM)
Plautia stali - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Plautia stali, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 09:50 AM UTC

Τόπος

長池公園 (Google, OSM)
Pachygrontha similis - Photo (c) 太田 春雄, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Pachygrontha similis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 674