Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkahamushi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Oncocephalus femoratus - Photo (c) aabbabc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by aabbabc
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Oncocephalus femoratus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyiminhtet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022
Neothodelmus - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Claas Damken
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Neothodelmus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:38 ΠΜ CST

Τόπος

碧湖步道 (Google, OSM)
Sastrapada - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Sastrapada, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkmantis

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:07 ΜΜ CST
Oncocephalus - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Oncocephalus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 10:17 ΜΜ CST
Sastrapada brevipennis - Photo (c) wscott11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by wscott11
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Sastrapada brevipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 08:51 ΜΜ PST
Sastrapada - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Sastrapada, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarbharathy

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:23 ΜΜ IST
Aulacogenia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Aulacogenia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panda91246

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 07:57 ΜΜ CST
Sastrapada robustoides - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Sastrapada robustoides, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:29 ΜΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tli-blue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 04:38 ΜΜ CST
Oncocephalus breviscutum - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Oncocephalus breviscutum, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 01:39 ΜΜ EST
Kodormus bruneosus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Kodormus bruneosus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 10:34 ΜΜ CST
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 09:13 ΜΜ AEST
Sastrapada - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Sastrapada, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 12:47 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:46 ΜΜ CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:23 ΜΜ CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifevagabond

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2010 07:41 ΜΜ EAT
Thodelmus - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Thodelmus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 10:24 ΜΜ +11
Stenopodainae - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Υποοικογένεια Stenopodainae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:41 ΜΜ EDT
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:18 ΠΜ UTC
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthns

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:19 ΜΜ IST
Duriocoris - Photo (c) Hopeland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Hopeland
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Duriocoris, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:49 ΜΜ AEST
Sastrapada - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Sastrapada, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wai2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:02 ΠΜ HKT
Sastrapada robustoides - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Sastrapada robustoides, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:50 ΜΜ +08
Pygolampis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Γένος Pygolampis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudocydonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)
Urochela quadrinotata - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Urochela quadrinotata, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_jiaranaisakul

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 08:40 ΠΜ +07
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swallowtail73

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Agriosphodrus dohrni - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Agriosphodrus dohrni, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015 12:51 ΜΜ JST
Leptocorisa chinensis - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Leptocorisa chinensis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhugallindsay

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 03:13 ΜΜ JST
Megacopta punctatissima - Photo (c) urasimaru, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Megacopta punctatissima, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikindai_87

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2015 01:32 ΜΜ JST
Anthocoris japonicus - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη pygolampissp: Anthocoris japonicus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 678