Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmy612

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 07:56 ΜΜ HKT
Atteva wallengreni - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Atteva wallengreni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Atteva wallengreni - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Atteva wallengreni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Paracrama latimargo - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Paracrama latimargo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Oxymacaria temeraria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Oxymacaria temeraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camellia_l

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:12 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔 (Google, OSM)
Perixera - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Γένος Perixera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Protuliocnemis castalaria - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Protuliocnemis castalaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Zama nigrigemma - Photo (c) Lynette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lynette
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Zama nigrigemma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 08:59 ΜΜ HKT

Περιγραφή

Mothing session 9/10 June 2018.

Orthocabera sericea - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Orthocabera sericea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuetfungling

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 01:29 ΜΜ HKT

Τόπος

香港林村 (Google, OSM)
Orthocabera sericea - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Orthocabera sericea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Orthocabera sericea - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Orthocabera sericea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Scirpophaga praelata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Scirpophaga praelata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanleychan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 07:09 ΠΜ HKT
Scirpophaga praelata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Scirpophaga praelata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Scirpophaga praelata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Scirpophaga praelata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Enispa elataria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Enispa elataria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Enispa elataria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Enispa elataria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Protuliocnemis partita - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Protuliocnemis partita, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Epobeidia tigrata - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Epobeidia tigrata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencehylton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Athymoris martialis - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Athymoris martialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wklegend

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023

Τόπος

Kwun Tong, HK (Google, OSM)
Diasemia accalis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Diasemia accalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wklegend

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023

Τόπος

Kwun Tong, HK (Google, OSM)
Laspeyria ruficeps - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Laspeyria ruficeps, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wklegend

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023

Τόπος

Kwun Tong, HK (Google, OSM)
Cirrhochrista fumipalpis - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Cirrhochrista fumipalpis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanyip

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:09 ΜΜ HKT

Τόπος

香港西贡 (Google, OSM)
Neoreta purpureofascia - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Neoreta purpureofascia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanyip

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:09 ΜΜ HKT

Τόπος

香港西贡 (Google, OSM)
Neoreta olga - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Neoreta olga, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexericsonlee

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Imma mylias - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Imma mylias, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi1874

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:38 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大帽山 (Google, OSM)
Oxymacaria temeraria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Oxymacaria temeraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi1874

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:38 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大帽山 (Google, OSM)
Oxymacaria temeraria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Oxymacaria temeraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkyeung

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:14 ΜΜ HKT

Τόπος

Nam Shan Campsite (Google, OSM)
Micronia aculeata - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Micronia aculeata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbomay

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:37 ΜΜ HKT

Τόπος

香港南丫島 (Google, OSM)
Acropteris ciniferaria - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Acropteris ciniferaria, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewlai530

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:31 ΠΜ HKT
Micronia aculeata - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Micronia aculeata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goofyko

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Micronia aculeata - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη pygo: Micronia aculeata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3127