Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredbiopark

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:45 ΜΜ CST
Tigrisoma mexicanum - Photo (c) Will Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Tigrisoma mexicanum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:11 ΜΜ CST
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 07:03 ΜΜ CST
Patagioenas cayennensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Patagioenas cayennensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ara macao

Παρατηρητής

lenoreatwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Ara macao - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Ara macao, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelce

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:34 ΠΜ CST
Trogon collaris - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Trogon collaris, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelce

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:54 ΜΜ CST
Cyclarhis gujanensis - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Cyclarhis gujanensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:13 ΜΜ CST
Poliocrania exsul - Photo (c) Ned Haight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Poliocrania exsul, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:58 ΜΜ CST
Nyctibius griseus - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Nyctibius griseus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl_rosenfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 08:47 ΠΜ CST
Eugenes spectabilis - Photo (c) Soheil Zendeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Soheil Zendeh
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Eugenes spectabilis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:29 ΜΜ CST
Patagioenas cayennensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Patagioenas cayennensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:29 ΜΜ CST
Patagioenas cayennensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Patagioenas cayennensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl_rosenfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:09 ΠΜ CST
Empidonax flavescens - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Empidonax flavescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl_rosenfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:44 ΠΜ CST
Myadestes melanops - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Myadestes melanops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl_rosenfeld

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:00 ΠΜ CST
Myadestes melanops - Photo (c) Brennan Obermayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Obermayer
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Myadestes melanops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanthompson

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 02:35 ΜΜ CST
Loriotus luctuosus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Loriotus luctuosus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Hylocichla mustelina - Photo (c) Anna Hess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Anna Hess
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Hylocichla mustelina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewrobinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:53 ΠΜ CST

Περιγραφή

Black head; white wings when flying

Jacana spinosa - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Jacana spinosa, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essexknight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 09:21 ΠΜ CST
Stilpnia larvata - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Stilpnia larvata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleary

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 07:05 ΠΜ CST
Amazilia tzacatl - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Amazilia tzacatl, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleary

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:12 ΠΜ CST
Trogon caligatus - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Trogon caligatus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_umana_timms

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:54 ΜΜ CST
Ramphocelus passerinii - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Ramphocelus passerinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Ramphastos ambiguus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Ramphastos ambiguus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:31 ΜΜ CST
Ramphocelus passerinii - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Ramphocelus passerinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:23 ΜΜ CST
Myiozetetes similis - Photo (c) Rolando Chavez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Myiozetetes similis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albullington

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:16 ΜΜ CST
Chlorophanes spiza - Photo (c) Eduardo Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Chlorophanes spiza, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:48 ΠΜ CST
Mesembrinibis cayennensis - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Mesembrinibis cayennensis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shir4nir

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:36 ΠΜ CST
Harpagus bidentatus - Photo (c) Johannes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Johannes
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Harpagus bidentatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

tauri_

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

yellow beak & speckled with white spots

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)

Παρατηρητής

rlejcar

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:41 ΜΜ CDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinaaa

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:31 ΜΜ CDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psweet: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 264186