Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες Οικογένεια Ixodidae

Παρατηρητής

maplekate

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 02:00 PM EDT
Ιξωδίδες - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες Οικογένεια Ixodidae

Παρατηρητής

bugzilla

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Ιξωδίδες - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:52 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyhoffman

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 01:18 AM EDT

Τόπος

Westminster (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες Οικογένεια Ixodidae

Παρατηρητής

richardlitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:31 PM EDT

Τόπος

Putney, VT, US (Google, OSM)
Ιξωδίδες - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenreeder

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:05 PM UTC
Amblyomma maculatum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Amblyomma maculatum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenreeder

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:08 PM UTC
Amblyomma maculatum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Amblyomma maculatum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorsleem

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:02 PM MST
Dermacentor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Γένος Dermacentor, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spharler5000

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:20 PM CDT

Τόπος

Stephenville (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Amblyomma maculatum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Amblyomma maculatum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquiqui

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:40 PM EDT

Τόπος

Lansdale, PA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

EesK bedrOom wall

Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradparham

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamolnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:06 PM EDT

Τόπος

Hopkinton, MA, USA (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_balajadia

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:48 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wabbster

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:26 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_moeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:13 AM EDT

Τόπος

Scott, PA, USA (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cakekek

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:13 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitachica

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Tranquility Ridge (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdubskis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:54 AM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:35 PM EDT

Τόπος

Wellfleet, MA, USA (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamschmidt145

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 05:47 PM UTC

Τόπος

Adrian (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorscience

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:30 AM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdhernandez

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:48 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:49 AM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες Οικογένεια Ixodidae

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:18 PM EDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:13 AM EDT
Amblyomma maculatum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Amblyomma maculatum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotthudson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:57 AM CDT
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:00 PM CDT
Amblyomma maculatum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Amblyomma maculatum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:14 PM EDT

Περιγραφή

Female american dog tick found on my arm while walking through the field next to my high school.

Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpouliot

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:48 PM EDT

Τόπος

Raymond (Google, OSM)
Dermacentor variabilis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη psherpa: Dermacentor variabilis, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1500