Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 12:49 ΜΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Mesembryanthemum resurgens - Photo (c) Lize von Staden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lize von Staden
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum resurgens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:25 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum resurgens - Photo (c) Lize von Staden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lize von Staden
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum resurgens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Mesembryanthemum resurgens - Photo (c) Lize von Staden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lize von Staden
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum resurgens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017

Περιγραφή

Really cute Vygie


Ετικέτες

Mesembryanthemum grossum - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by douglaseustonbrown
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum grossum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:23 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Note the pitted leaves

Mesembryanthemum grossum - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by douglaseustonbrown
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum grossum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemilton-dean

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 12:31 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum grossum - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by douglaseustonbrown
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum grossum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesvanvuuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:06 ΠΜ SAST
Drosanthemum schoenlandianum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Drosanthemum schoenlandianum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesvanvuuren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:10 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Drosanthemum sp? A hint of papilea on the leaves?

Lampranthus otzenianus - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Lampranthus otzenianus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenemarais

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 03:06 ΜΜ CAT
Psammophora - Photo (c) juddkirkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Γένος Psammophora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alligatormokoena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 12:34 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum longipapillosum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum longipapillosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoschmidtffm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2008 01:14 ΜΜ CEST

Τόπος

ǁKaras, Namibia (Google, OSM)
Mesembryanthemum longipapillosum - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum longipapillosum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 03:45 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum - Photo (c) prix_burgoyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by prix_burgoyne
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Γένος Mesembryanthemum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilyn_scholtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 12:30 ΜΜ SAST
Stoeberia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Γένος Stoeberia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:08 ΜΜ CAT
Mesembryanthemum oculatum - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum oculatum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robskelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 03:57 ΜΜ SAST
Cleretum - Photo (c) Barbara Agnew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Γένος Cleretum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 07:53 ΠΜ CAT
Lampranthus otzenianus - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan-Hendrik Keet
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Lampranthus otzenianus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 03:04 ΜΜ CAT
Drosanthemum luederitzii - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Drosanthemum luederitzii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Odontophorus - Photo (c) prix_burgoyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by prix_burgoyne
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Γένος Odontophorus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Canaliculata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Τμήμα Canaliculata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likando

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:27 ΠΜ CAT
Drosanthemum luederitzii - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Drosanthemum luederitzii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likando

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:27 ΠΜ CAT
Drosanthemum luederitzii - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Drosanthemum luederitzii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ortie75

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:16 ΠΜ SAST
Mesembryanthemum deciduum - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum deciduum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikebrunke

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 11:12 ΠΜ SAST
Mesembryanthemum rapaceum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum rapaceum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandalsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:37 ΜΜ SAST

Τόπος

Oudrif (Google, OSM)
Mesembryanthemum nodiflorum - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum nodiflorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregnicolson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Tanquana hilmarii - Photo (c) prix_burgoyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by prix_burgoyne
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Tanquana hilmarii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:07 ΜΜ SAST
Ruschia muelleri - Photo (c) douglaseustonbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by douglaseustonbrown
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Ruschia muelleri, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:02 ΜΜ SAST
Malephora purpureocrocea - Photo (c) cfhollo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cfhollo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Malephora purpureocrocea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botterblom

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:35 ΜΜ SAST
Canaliculata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Τμήμα Canaliculata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 04:32 ΜΜ SAST
Mesembryanthemum rapaceum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Mesembryanthemum rapaceum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:09 ΠΜ SAST
Drosanthemum schoenlandianum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη prix_burgoyne: Drosanthemum schoenlandianum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17862