Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 08:21 ΜΜ IST
Psyra - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Psyra, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashoksengupta5

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 09:30 ΜΜ IST
Westermannia superba - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Westermannia superba, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 06:56 ΜΜ IST
Idaea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Idaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:31 ΠΜ IST

Περιγραφή

WS: 42 mm

Achrosis - Photo (c) Richard Chapman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Achrosis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

WS: 30 mm

Electrophaes - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Electrophaes, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctor_ankur_mishra

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 08:54 ΜΜ IST
Isturgia - Photo (c) Miguel Blázquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Blázquez
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Isturgia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dipeshmistry

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 08:24 ΜΜ IST

Τόπος

Surat, IN-GJ, IN (Google, OSM)
Spirama - Photo (c) goldentakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by goldentakin
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Spirama, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 12:44 ΜΜ IST
Xanthodes transversa - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Xanthodes transversa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectboy_dinesh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 03:51 ΠΜ IST
Naarda - Photo (c) Patta Vangtal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patta Vangtal
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Naarda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Arctornis - Photo (c) jan_ohlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jan_ohlson
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Arctornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnabkumarsamanta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:26 ΜΜ IST
Scopula - Photo (c) frogman44, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frogman44
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Scopula, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Perina nuda - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Perina nuda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debashischowdhury

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:06 ΜΜ IST
Maruca vitrata - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Maruca vitrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purabchowdhury

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 09:48 ΜΜ IST
Noorda blitealis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Noorda blitealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sathya7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:42 ΠΜ IST
Amraica - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Amraica, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purabchowdhury

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:03 ΜΜ IST
Isocentris filalis - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Isocentris filalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 06:38 ΜΜ IST
Odontopera - Photo (c) Olav Krogsæter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Olav Krogsæter
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Odontopera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 07:53 ΜΜ IST
Electrophaes - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Electrophaes, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Carriola ecnomoda - Photo (c) Bruno Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Durand
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Carriola ecnomoda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 09:11 ΜΜ IST
Xanthorhoe saturata - Photo (c) Rohit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rohit
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Xanthorhoe saturata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:39 ΠΜ IST

Περιγραφή

Eressa confinis (Wasp Moths and Handmaiden Moths). Photographed at Limbuguri Tea Estate, Assam, India on 27 April 2023.

Eressa confinis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Eressa confinis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Episparis tortuosalis - Photo (c) Cheongweei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheongweei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Episparis tortuosalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 11:52 ΠΜ IST

Περιγραφή

Chrysocraspeda faganaria (Waves and Mochas). Photographed at Limbuguri Tea Estate, Assam, India on 27 April 2023.

Chrysocraspeda faganaria - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Chrysocraspeda faganaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhopkins27

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 08:20 ΜΜ IST

Περιγραφή

40mm span, attracted by outside light.

Menophra subplagiata - Photo (c) Rohit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rohit
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Menophra subplagiata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bindiya2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:30 ΜΜ IST
Tyana callichlora - Photo (c) Natthaphat Chotjuckdikul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natthaphat Chotjuckdikul
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Tyana callichlora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Macotasa - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Macotasa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Leucania - Photo (c) Bill & Mark Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Leucania, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 08:10 ΜΜ IST
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeroendebruinnl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:00 ΜΜ IST
Callidrepana argenteola - Photo (c) Cheongweei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheongweei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Callidrepana argenteola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravindarakumar

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 05:02 ΠΜ IST
Homodes - Photo (c) CW Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by CW Gan
Η ταυτότητα του χρήστη prithadey: Γένος Homodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 175