Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:16 ΜΜ -03
Morpho epistrophus - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Morpho epistrophus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:30 ΠΜ -03
Patagioenas picazuro - Photo (c) Deyvson Moutinho Caliman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deyvson Moutinho Caliman
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Patagioenas picazuro, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:23 ΠΜ -03
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Penelope obscura - Photo (c) Claudio Martins de Souza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudio Martins de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Penelope obscura, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 06:12 ΜΜ -03
Agelaioides badius - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Agelaioides badius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:22 ΜΜ -03
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 06:09 ΜΜ -03
Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας (Cavia aperea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:13 ΜΜ -03
Calliandra tweediei - Photo (c) Joselin Listur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Joselin Listur
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Calliandra tweediei, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

ariadnat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 07:29 ΜΜ -03
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Μουριά (Morus nigra)

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:24 ΠΜ -03
Μαύρη Μουριά - Photo (c) Mehmet Çelik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mehmet Çelik
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Μαύρη Μουριά (Morus nigra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inshaallah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 06:41 ΜΜ -03
Senegalia praecox - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Senegalia praecox, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarcia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 05:32 ΜΜ -03
Agelaioides badius - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Agelaioides badius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lou180

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 12:18 ΜΜ -03

Τόπος

Córdoba (Google, OSM)
Ascalapha - Photo (c) Bill McChesney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Γένος Ascalapha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 01:19 ΜΜ -03
Αγριόχοιρος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Neuquén, AR (Google, OSM)
Rhea pennata - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Weymann
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Rhea pennata, Ένα μέλος του Ρεόμορφα (Τάξη Rheiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnmontano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:54 ΜΜ -03
Junonia genoveva - Photo (c) Fabio Márquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fabio Márquez
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Junonia genoveva, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnmontano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 06:56 ΜΜ -03
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnmontano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 07:18 ΜΜ -03
Myiodynastes maculatus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Myiodynastes maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciela_gplp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 07:30 ΠΜ -03
Diplotaxis tenuifolia - Photo (c) Antonio Rico García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Rico García
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Diplotaxis tenuifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 10:50 ΠΜ -03

Τόπος

Costa de rio (Google, OSM)
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 11:25 ΠΜ -03
Xolmis - Photo (c) Damian Müller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Damian Müller
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Γένος Xolmis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:30 ΠΜ -03
Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) - Photo (c) Carlos Sanchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:46 ΠΜ -03
Columbina talpacoti - Photo (c) Wagner Machado Carlos Lemes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Columbina talpacoti, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:00 ΠΜ -03
Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας (Cavia aperea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:10 ΠΜ -03
Sporophila collaris - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Sporophila collaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:14 ΠΜ -03
Salvator merianae - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:41 ΠΜ -03
Crotophaga ani - Photo (c) Elvis Jimenez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elvis Jimenez
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Crotophaga ani, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 11:53 ΠΜ -03
Sporophila iberaensis - Photo (c) Hector Bottai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Sporophila iberaensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:00 ΠΜ -03
Melanerpes cactorum - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Melanerpes cactorum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 01:53 ΜΜ -03

Τόπος

Chubut, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Enicognathus ferrugineus - Photo (c) María Regina Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by María Regina Silva
Η ταυτότητα του χρήστη preli: Enicognathus ferrugineus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20047