Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartinbiologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Trillium nivale - Photo (c) Jason Sullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Trillium nivale, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 07:28 ΜΜ HST

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)
Nudicaules - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Υποτμήμα Nudicaules, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 02:39 ΜΜ EDT
Nudicaules - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Υποτμήμα Nudicaules, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:23 ΠΜ EDT
Collinsia verna - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Collinsia verna, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:39 ΠΜ EDT
Phacelia purshii - Photo (c) Jon Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon Collins
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Phacelia purshii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 04:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Erie, PA, US (Google, OSM)
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)

Παρατηρητής

harbinn12mycuconcordedu

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 12:48 ΜΜ EDT
Παστινάκα Η Εδώδιμη - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 07:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pedicularis canadensis?

Pedicularis canadensis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Pedicularis canadensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 11:52 ΠΜ EDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 03:41 ΜΜ EDT
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 11:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

8’ tall plant growing in disturbed soil along old railway

Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboback

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 01:18 ΜΜ EDT
Carex grayi - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Carex grayi, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 06:32 ΜΜ EDT
Ulmus americana - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Ulmus americana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 06:30 ΜΜ EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) Jason L Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason L Miller
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ephraimz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 06:23 ΜΜ EDT
Carex pensylvanica - Photo (c) Matt Flower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Flower
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Carex pensylvanica, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 07:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pedicularis canadensis?

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 12:27 ΜΜ HST

Περιγραφή

Common in the "natural area" understory

Viburnum dilatatum - Photo (c) inatdorbal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Viburnum dilatatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 04:19 ΜΜ HST

Περιγραφή

Some erect stalks that are either young or depauperate

Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 06:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Trying to show the triple-vein pattern

Euthamia graminifolia - Photo (c) Christopher David Benda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher David Benda
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 06:21 ΜΜ EDT
Symphyotrichum puniceum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Symphyotrichum puniceum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 06:32 ΜΜ EDT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 06:23 ΜΜ EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Christopher David Benda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher David Benda
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuff13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Conoclinium coelestinum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancythorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 11:19 ΠΜ EDT
Collinsonia canadensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Collinsonia canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancythorne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 12:14 ΜΜ EDT
Collinsonia canadensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Collinsonia canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 11:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small patch

Collinsonia canadensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Collinsonia canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Andersonglossum virginianum - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Andersonglossum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 08:31 ΠΜ EDT
Lobelia cardinalis - Photo (c) mike_adamovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mike_adamovic
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Lobelia cardinalis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 02:18 ΜΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 11:43 ΠΜ EDT
Streptopus - Photo (c) Randy Bodkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Randy Bodkins
Η ταυτότητα του χρήστη polonoli1: Γένος Streptopus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 58