Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northvandad

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:07 ΠΜ PDT
Oncorhynchus clarkii - Photo (c) dmtptp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Oncorhynchus clarkii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cawilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 03:58 ΜΜ PDT
Oncorhynchus clarkii - Photo (c) dmtptp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Oncorhynchus clarkii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inat4eva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 09:17 ΠΜ PDT
Oncorhynchus - Photo (c) O Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by O Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Γένος Oncorhynchus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darkmoondancer

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 07:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hard to take a picture of this one, because if I open the door she’s built her nest next to, she scurries inside. :(
Some sort of funnel weaver, living in the decaying door frame of my old ass basement.

Tegenaria domestica - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Tegenaria domestica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erichabisch

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Godzilla of House Spiders…

Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katymight

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 05:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Yikes! Captured on my kitchen counter, photos taken post-release as it takes its bearings and catches up on today’s news.

Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riotkat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 10:30 ΠΜ PDT
Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamnothelenmirren

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:02 ΠΜ PDT
Tegenaria domestica - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Tegenaria domestica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:01 ΜΜ PDT
Eratigena duellica - Photo (c) Leah Ramsay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Ramsay
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena duellica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamnothelenmirren

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:08 ΜΜ PDT
Tegenaria domestica - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Tegenaria domestica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamnothelenmirren

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:08 ΜΜ PDT
Tegenaria domestica - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Tegenaria domestica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 09:41 ΠΜ PDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyanalalani

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Resilient Waters fieldwork

Ptychocheilus oregonensis - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Ptychocheilus oregonensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyanalalani

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:50 ΠΜ PDT

Τόπος

Katzie 2, BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resilient Waters fieldwork

Cottus asper - Photo (c) prickly_sculpin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by prickly_sculpin
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Cottus asper, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)

Παρατηρητής

jared251

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:53 ΜΜ PDT
Αγκαθερό - Photo (c) Riccardo Novaga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riccardo Novaga
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royjantzen

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:30 ΜΜ PDT
Pholis laeta - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Pholis laeta, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royjantzen

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:29 ΜΜ PDT
Apodichthys flavidus - Photo (c) Dan Hershman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Apodichthys flavidus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshsilberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:05 ΜΜ PDT
Oligocottus maculosus - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Oligocottus maculosus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

westcoastsl

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 10:50 ΠΜ PDT
Leptocottus armatus - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Leptocottus armatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterdahuman

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 06:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Saved from an abandoned prawn trap 😡

Pholis laeta - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Pholis laeta, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickflis

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Eratigena agrestis - Photo (c) verneau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by verneau
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena agrestis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

htbilling

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 05:12 ΜΜ PDT
Eratigena agrestis - Photo (c) verneau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by verneau
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Eratigena agrestis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonniefairbairn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 04:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Squamish (Google, OSM)
Cannabis sativa - Photo (c) karoconniff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karoconniff
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Cannabis sativa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iscbc-volunteers

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 03:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wild growing on habitat island

Cannabis sativa - Photo (c) karoconniff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karoconniff
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Cannabis sativa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony843

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 03:29 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averyleaf

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:50 ΠΜ PDT
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Chrysemys picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

kevirginie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:17 ΠΜ PDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craftyblackbird1

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:53 ΜΜ PDT
Elgaria coerulea - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Elgaria coerulea, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Ambystoma gracile - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Ambystoma gracile, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Taricha granulosa - Photo (c) matt knoth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pocofishing: Taricha granulosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 82