Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 09:30 ΠΜ EST
Alstroemeria aurea - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Alstroemeria aurea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:07 ΠΜ MDT
Parietaria pensylvanica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Parietaria pensylvanica, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 02:29 ΜΜ EST
Lobelia feayana - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Lobelia feayana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 08:08 ΠΜ MDT
Tabanus atratus - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Tabanus atratus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2008 11:02 ΜΜ UTC
Apostichopus californicus - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Apostichopus californicus, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwillard

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 02:16 ΜΜ CDT
Asclepias verticillata - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Asclepias verticillata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 12:14 ΜΜ EST
Pandanus tectorius - Photo (c) jandj78, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Pandanus tectorius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 11:08 ΠΜ EST

Περιγραφή

Bush w small red fruits

Carissa macrocarpa - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Carissa macrocarpa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 11:22 ΠΜ EST
Clerodendrum quadriloculare - Photo (c) Christi Hilliker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christi Hilliker
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Clerodendrum quadriloculare, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

christi41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 03:40 ΜΜ EST
Fuchsia paniculata - Photo (c) rob Stoeltje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Fuchsia paniculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceeec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 01:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Enfield, NY, USA (Google, OSM)
Trentepohlia aurea - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Trentepohlia aurea, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cshieldshsu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 11:19 ΠΜ PDT
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on metal gate

Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekat333

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 06:28 ΜΜ EDT
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbelshee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:33 ΜΜ MDT
Populus tremuloides - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birchgrove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Bombus impatiens - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suegregoire
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poongundran1napls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 01:20 ΜΜ EDT
Typha angustifolia - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Collison
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Typha angustifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danachudy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 06:23 ΜΜ EDT
Tenebrio molitor - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Tenebrio molitor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbelshee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:40 ΜΜ MDT
Heterotheca villosa - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Heterotheca villosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

nimaraman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019

Τόπος

Ottawa (Google, OSM)
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raycama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)
Cameraria - Photo (c) Simon Goodman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Goodman
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Γένος Cameraria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryleigh66

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 04:11 ΜΜ EDT
Mycena capillaripes - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Cappaert
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Mycena capillaripes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:07 ΜΜ EDT
Ramaria formosa - Photo (c) Pietrocnp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pietrocnp
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Ramaria formosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisaclairemiller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 10:33 ΠΜ EDT
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshg88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 01:16 ΜΜ EDT
Bombus impatiens - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suegregoire
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbelshee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:40 ΜΜ MDT
Picea engelmannii - Photo (c) Neil O. Frakes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neil O. Frakes
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Picea engelmannii, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on metal gate

Parmelia squarrosa - Photo (c) lostinthemoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lostinthemoss
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Parmelia squarrosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrydeneene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019

Τόπος

Mount Airy (Google, OSM)
Hyphantria cunea - Photo (c) Ryzhkov Oleg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryzhkov Oleg
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Hyphantria cunea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_arreola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 11:59 ΠΜ CDT
Coprinellus micaceus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhwomp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 06:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

unfortunately got squished by a plate on the table :(

Phidippus audax - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη pmwood: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 41