Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhyla

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:26 PM PDT
Mexacanthina lugubris - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Mexacanthina lugubris, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albagapo

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 01:42 PM MST
Colpomenia sinuosa - Photo (c) seavivs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seavivs
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia sinuosa, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekimzulad

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 04:04 PM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gringo_vulgaris

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:15 AM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwalks146

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:48 AM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msanshea

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 06:49 AM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:56 PM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyboom

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:16 PM MST
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstewart88

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:11 PM PDT
Colpomenia tuberculata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Colpomenia tuberculata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhyla

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:26 PM PDT
Nucella emarginata - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Nucella emarginata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwennoda

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:08 AM PDT
Stephanocystis dioica - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Stephanocystis dioica, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zippybarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:28 AM PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) kade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kade
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kckinnings

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:28 AM PDT
Silvetia compressa - Photo (c) rebafay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rebafay
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Silvetia compressa, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwennoda

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:24 AM PDT

Τόπος

Malibu, CA, USA (Google, OSM)
Silvetia compressa - Photo (c) rebafay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rebafay
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Silvetia compressa, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstavana

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:13 AM PDT
Silvetia compressa - Photo (c) rebafay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rebafay
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Silvetia compressa, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubabruin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:14 AM PDT

Τόπος

Malibu, CA, USA (Google, OSM)
Dictyota flabellata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Dictyota flabellata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubabruin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:02 AM PDT

Τόπος

Malibu, CA, USA (Google, OSM)
Egregia menziesii - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scubabruin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:20 AM PDT
Dictyota coriacea - Photo (c) plocamium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plocamium
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Dictyota coriacea, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orange_sunshine

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:17 PM PDT
Stephanocystis - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Γένος Stephanocystis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:37 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)
Tegula aureotincta - Photo (c) juliabohemian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juliabohemian
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Tegula aureotincta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:09 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)

Περιγραφή

probably Chondria californica if that is still a valid name

Chondria acrorhizophora - Photo (c) juliabohemian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juliabohemian
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Chondria acrorhizophora, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:22 PM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)

Περιγραφή

mature specimen

Sargassum horneri - Photo (c) rcphysics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Sargassum horneri, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:00 PM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)

Περιγραφή

young sporophytes

Sargassum horneri - Photo (c) rcphysics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Sargassum horneri, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 09:15 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)
Zonaria farlowii - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Zonaria farlowii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:51 PM PDT

Περιγραφή

approximately 30-60 ft depth range

Hydroclathrus clathratus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Hydroclathrus clathratus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:49 PM PDT
Laminaria farlowii - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Laminaria farlowii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:40 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)
Sargassum horneri - Photo (c) rcphysics, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Sargassum horneri, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:23 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)
Dictyota flabellata - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Dictyota flabellata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:19 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Dictyopteris undulata?

Dictyopteris undulata - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Dictyopteris undulata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:47 AM PDT

Τόπος

Catalina Island (Google, OSM)
Dictyopteris undulata - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη plocamium: Dictyopteris undulata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1619