Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

katrinkat84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

viktor_chekan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:44 AM MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

katrinkat84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

viktor_chekan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:44 AM MSK
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

tany_gu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:41 PM HST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

tany_gu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:33 PM HST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

tany_gu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:33 PM HST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

tany_gu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 01:53 PM HST
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

vm_ovchinnikov

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 04:37 PM MSK
Χειμωνόσπινος - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocoptes medius)

Παρατηρητής

ordin91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 12:14 PM MSK
Μεσαίος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Joan Roca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocoptes medius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

pauli_w

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 12:50 PM UTC
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

pavlovayuliya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:14 PM MSK
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:29 PM MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:41 AM UTC
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:19 AM UTC
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:54 AM UTC
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:55 AM UTC
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:49 AM UTC
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

pavlova_ekaterina

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 03:26 PM UTC
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 04:17 PM +05
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 12:44 PM +05
Γιγάντιος Χουχουριστής - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Γιγάντιος Χουχουριστής (Strix nebulosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 04:17 PM +05
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 11:55 AM MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:53 PM MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 01:01 PM MSK
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

sanatin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

sanatin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

sanatin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

sanatin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)

Παρατηρητής

tatianavladimirova

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:43 AM HST
Λοφιοπαπαδίτσα - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη plastilin4ik: Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 183