Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 07:50 PM PDT
Notholithocarpus densiflorus echinoides - Photo (c) Marion Anthonisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Notholithocarpus densiflorus var. echinoides, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:01 PM PDT
Notholithocarpus densiflorus echinoides - Photo (c) Marion Anthonisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Notholithocarpus densiflorus var. echinoides, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 04:18 PM PST
Caulanthus lasiophyllus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Caulanthus lasiophyllus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:15 PM PDT
Luina hypoleuca - Photo (c) Pieter Pelser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Luina hypoleuca, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 04:42 PM PST
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardclarkjr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:15 AM PST
Heterotheca grandiflora - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Heterotheca grandiflora, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

monkeys19

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwhitford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:23 PM PST
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwhitford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 02:23 PM PST
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thevernalfool

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 12:22 PM HST

Τόπος

Merced, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lower edge in vernal pool

Montia fontana - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Montia fontana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 04:21 PM PDT
Psilocarphus brevissimus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Psilocarphus brevissimus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalon9

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 05:06 PM PDT
Nemophila heterophylla - Photo (c) Todd Ramsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Nemophila heterophylla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:46 PM UTC
Pinus jeffreyi - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Pinus jeffreyi, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

rumbleweedy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 12:58 PM UTC
Οξαλίδα - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallyheavymetals

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 02:17 PM PST
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeierotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 02:57 PM EDT
Sedella pumila - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Sedella pumila, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Leptosiphon ambiguus - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Leptosiphon ambiguus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 11:49 AM PST
Χρυσαετός - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 11:39 AM PST
Αμερικανικός Λύγκας - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Αμερικανικός Λύγκας (Lynx rufus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kameierotto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:28 AM AKST
Arctostaphylos viscida mariposa - Photo (c) invertboy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Brown
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Arctostaphylos viscida ssp. mariposa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Extremely variable population

Calochortus venustus - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Calochortus venustus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco_night

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Agelaius tricolor - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Agelaius tricolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaela_fb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018
Deinandra mohavensis - Photo (c) Don Rideout, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Deinandra mohavensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkraw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 06:38 PM PDT
Ceanothus cuneatus cuneatus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Ceanothus cuneatus var. cuneatus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallyheavymetals

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:20 AM PST
Primula clevelandii patula - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Primula clevelandii var. patula, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

justmarys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:21 PM UTC
Χρυσαετός - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

war70

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:12 AM PST
Τσουκνίδα Η Καυστική - Photo (c) Yulia Fedorova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Τσουκνίδα Η Καυστική (Urtica urens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

tardibabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020
Πούμα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Πούμα (Puma concolor)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielldhall

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Monolopia congdonii - Photo (c) Ellie DeMarse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Monolopia congdonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddyslush

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 12:21 PM PST
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη plantsarecool: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2559