Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idawgie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 10:16 ΜΜ PST
Anaxyrus boreas - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Anaxyrus boreas, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

Disclaimer: This observation includes ALL the photographs I was able to take of this particular organism. That may NOT include images of the entire organism, all of its defining characteristics, or the general area in which it was found. I am already aware that this may reduce the likelihood of a species level identification. If there is a specific part of this organism that is vital to its identification, please let me know and I will try to include it the next time I photograph it. Thank you.

Rosa californica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Rosa californica, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_bingham

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 02:03 ΜΜ PST

Περιγραφή

Tarantula at pinnacles NP

Aphonopelma iodius - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Aphonopelma iodius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:01 ΠΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:17 ΜΜ PDT
Calochortus venustus - Photo (c) Denise Wight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denise Wight
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Calochortus venustus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:26 ΜΜ PDT
Ischnura cervula - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Ischnura cervula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:28 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jprice12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Swimming around

Thamnophis sirtalis fitchi - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Thamnophis sirtalis ssp. fitchi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:01 ΠΜ PDT
Pseudacris sierra - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Pseudacris sierra [inactive], Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamwoods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:23 ΠΜ PDT
Salvia columbariae - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Salvia columbariae, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamwoods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:19 ΠΜ PDT
Collinsia heterophylla - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Collinsia heterophylla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamwoods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:21 ΜΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamwoods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:11 ΜΜ PDT
Phacelia distans - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Phacelia distans, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 07:51 ΠΜ PDT
Marah fabacea - Photo (c) Melanie Barnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melanie Barnett
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Marah fabacea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 07:33 ΠΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantspls

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:21 ΜΜ PDT
Mentzelia gracilenta - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Mentzelia gracilenta, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryljameson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:51 ΠΜ PST
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Kristin Komatsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kristin Komatsubara
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryljameson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:51 ΠΜ PST
Quercus berberidifolia - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Quercus berberidifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:08 ΠΜ HST

Περιγραφή

Very well camouflaged

Chrismania pictipennalis - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Chrismania pictipennalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2016 02:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A bit of a tricky ID, but the very dark pattern and warm brown hindwings limit the options at this location.

The pattern overlay matches L. kingi fine, though it is mildly worn.

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=5006&state=CA

Chrismania pictipennalis - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Chrismania pictipennalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 10:08 ΠΜ HST

Περιγραφή

Very well camouflaged

Chrismania pictipennalis - Photo (c) Luke Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luke Armstrong
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Chrismania pictipennalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pinnacles National Park, CA.

Papilio eurymedon - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Papilio eurymedon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toofarinsideacar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 09:10 ΠΜ PST
Eriodictyon tomentosum - Photo (c) barbararay46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Eriodictyon tomentosum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pinnacles National Park, CA.

Alypia mariposa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Alypia mariposa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pinnacles National Park, CA.

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertivens

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pinnacles National Park, CA.

Uta stansburiana - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Uta stansburiana, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

gabbieb

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 02:49 ΜΜ PDT
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) Christian Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savethevaquita

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 06:30 ΜΜ PDT
Pinus sabiniana - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Pinus sabiniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssutto

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

29.1
2
.8
2

Pinus sabiniana - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Pinus sabiniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssutto

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

33.5
1
.8
2

Pinus sabiniana - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη pinnaclesnp: Pinus sabiniana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 270